„Pirms viņi sauks, Es atbildēšu”

Sacīts: „Pirms viņi sauks, Es atbildēšu”. Proti, pirms cilvēks atver muti, pirms viņš sajūt, ka kaut kas parādās viņa sirdī un prātā, Radītājs viņam to visu sirdī, prātā un uz mēles organizē. Un nav nekā, kas nāktu no cilvēka, bet tikai no Radītāja.

Taču cilvēkam vienīgā izvēles brīvība ir tajā, lai šo visu attiecinātu uz Radītāju, ka nav neviena cita, izņemot Viņu, Laba un Labu daroša un tikai atbilstoši šim principam viss eksistē.

Tādējādi visā šajā realitātē darbojas tikai Radītājs, taču cilvēkam tam visam ir jāpiekrīt, nonākot pie apziņas, ka visapkārt un viņā pašā darbojas tikai Radītājs. Tāpēc viss mūsu darbs, ik katru dzīves mirkli ir sasniegt stāvokli, kad mēs saliedējamies ar augstāko vadību, saprotot, ka darbojas tikai Radītājs. Taču mēs esam Viņa darbību rezultāts.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: