Šī pasaule nav ilūzija!

Jautājums: Cilvēkam, kurš ir iegrimis materiālajā pasaulē, garīgā pasaule ir ilūzija. Vai kabalistam, kurš iepazinis garīgās pasaules fiziskā pasaule pārvērtīsies par ilūziju?

Atbilde: Šī pasaule nav ilūzija! Tā absolūti skaidri eksistē un pret to ir jāattiecas kā pret realitāti.

Kad tā pakāpeniski no jūsu sajūtām sāks zust, tad jūs varēsiet teikt, ka tā ir ilūzija. Kabala pret visu attiecas materiāli.

Jautājums: Vai kabalistam šī pasaule kļūst iluzora? Ko nozīmē eksistēt divās pasaulēs?

Atbilde: Kabalistam šī pasaule nav iluzora, es šajā pasaulē eksistēju: man ir sieva, bērni, mazbērni, draugi, studenti un mans egoisms, pie kura es strādāju.

Eksistēšana divās pasaulēs kļūst iespējama, kad kabalists, izņemot savu egoismu, ar kuru viņš ir piedzimis un kurš šajā pasaulē attīstās, ir ieguvis iespēju izzināt pasaules telpu, kas atrodas ārpus egoisma.

No nodarbības krievu valodā, 18.09.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: