Kabalista misija

Jautājums: Kāda ir vīrieša misija, kurš studē kabalu?

Atbilde: Cilvēkam, kurš studē kabalu, es uzsveru – cilvēkam, nevis vīrietim, ir jārūpējas par to, lai izlabotu savu daļu vispārējā sistēmā, kuru dēvē par radījumu vai Ādamu, attiecībā pret visām nedzīvajām, augu, dzīvnieciskām un cilvēku radībām un caur tiem – attiecībā pret Radītāju.

Ja cilvēks šādi rīkojas, tad viņš tiek dēvēts par Ādamu – līdzīgu Radītājam. Un nav svarīgi vai mūsu pasaulē viņš ir sieviete vai vīrietis.

Taču mūsu pasaulē vīrietis spēj veikt daudz intensīvāku darbu, nekā sieviete, tāpēc ka viņam ir lielāks egoisms un mazāka tieksme pie Radītāja.

No nodarbības krievu valodā, 26.06.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: