Fantāzijas un realitāte, 3.daļa

Jautājums: Ja visa mūsu pasaule ir ilūzija, kas tad ir realitāte?

Atbilde: Realitāte ir tas, kas eksistē ārpus cilvēka, bez kādas saiknes ar viņu. Cilvēce eksistē vai nē, šī pasaule eksistē vai neeksistē, taču īstā realitāte eksistē mūžīgi, virs kategorijām laiks, kustība un telpa. Tā nepakļaujas mūsu trīsdimensiju ierobežojumiem un laikam.

Mēs dzīvojam iedomātā pasaulē, kur ir augša, apakša, labā, kreisā puse, uz priekšu, atpakaļ un laika tecējums, kuram ritot tas viss mainās. Taču īstā realitāte eksistē virs laika kategorijas, tas ir, virs gaismas ātruma, jo tā nav atkarīga no laika un nemainās.

Mēs šo realitāti spējam atklāt un redzēt, ka tur eksistē tikai atdeves spēks. Šo spēku dēvē par augstāko spēku, jo tas radīja visu mūsu realitāti un to uztur, virzot pie Radītāja, atdeves un mīlestības spēka atklāsmes. Tādā veidā mēs Viņu atklājam. Mēs nezinām kāds Viņš pats par sevi ir, taču spējam par Viņu spriest tikai pēc tā, kādā veidā Viņš parādās mūsu īpašībās, mūsu uztverē attiecībā uz mums.

Radītāja attieksmi pret mums tādā veidā kā mēs Viņu uztveram, mēs dēvējam par Radītāju (bore), no vārda „atnāc” (bo) un „redzi” (re), atklāj Viņu.

Jautājums: Vai katrs cilvēks atklāj Radītāju savā veidā?

Atbilde: Protams. Un pat viens cilvēks, katru reizi atklāj Radītāju jaunā formā.

Jautājums: Tomēr, vai ir viena īstā realitāte, vai daudzas?

Atbilde: Augstākais spēks ir viens, taču mēs, pateicoties mūsos notiekošajām izmaiņām, katru reizi to uztveram savādāk.

Kabalu dēvē par slepeno gudrību, jo tā nodarbojas ar to, kas no mums ir slēpts un palīdz to atklāt. Kabala māca cilvēku kādā veidā pacelties augstāk virs savām egoistiskajām brillēm, iziet ārpus to robežām un ieraudzīt īsto realitāti.

Jautājums: Un kāds tad ir galamērķis?

Atbilde: Mērķis ir atklāt augstāko spēku. Atbilstoši tam kādā mērā mēs viņu atklāsim, mēs paši pacelsimies šī spēka līmenī, kļūstot tik pat mūžīgi un pilnīgi kā viņš. Mēs izejam no ilūzijas, apmāna un atgriežamies pie īstenības patiesības pasaulē un tāpēc kabala tiek dēvēta par īstenu gudrību.

Turpinājums sekos…

No 787. sarunas par jauno dzīvi, 01.11.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: