Fantāzijas un realitāte, 2.daļa

Pasaule, kuru mēs šodien redzam nav ārējā realitāte, bet gan sava veida 3D filma. Mums šķiet, ka mēs redzam citus cilvēkus, taču patiesībā mēs redzam savas īpašības, kuras atrodas it kā ārpus mums.

Jautājums: Tad sanāk, ka divi dažādi cilvēki skatās uz trešo un redz vienu un to pašu?

Atbilde: Protams, ka mēs neredzam vienu un to pašu cilvēku. Mēs pat nespējam redzēto salīdzināt un novērtēt, ko jūt cits cilvēks. Vienkārši mūsu starpā pastāv noruna, ka šo ainu dēvējam par mūsu pasauli. Mēs pat strīdamies par kaut kādām īpašībām, tāpēc ka mūsu uztvere atšķiras.

Mēs visi redzam vienu un to pašu iluzoro realitāti, kuru iztēlojamies, it kā katrs skatītos ar savām 3D brillēm.

Jautājums: Kāpēc tad mēs redzam vienu un to pašu realitāti?

Atbilde: Tāpēc, ka mums redzamajai realitātei ir jāiespiežas mūsu piecos maņu orgānos: redzē, dzirdē, ožā, garšā, taustē. Eksistē matrica caur kuru katrs ir spējīgs skatīties uz pasauli un tāpēc mēs redzam tikai noteiktas īpašības. Tomēr katrs tās traktē un uztver atbilstoši savam raksturam.

Realitāte var būt tikai viena, proti, augstākais spēks, kuru dēvē par Radītāju, kuru mums ir jāatklāj. Viņš ir īstenā un vienīgā eksistējošā realitāte. Viss pārējais ir ilūzija ieskaitot mūs pašus un visu šo pasauli, ko kabalā dēvē par iedomātu pasauli.

Man šķiet, ka eksistēju es un viss, ko es iztēlojos, citas formas un miljardiem cilvēku, Zemeslode, mūsu galaktika, Universs. Taču tas viss eksistē tikai manā iztēlē.

Mūsdienu tehnoloģijas spēj radīt tādas brilles, kuras cilvēkam atveido apjomīgus hologrāfiskus attēlus un sniedz viņam reālu iespaidu, ka viņa acu priekšā stāv krūze ar kafiju, kuras patiesībā nav.

Taču pat ja mums pašlaik tādas brilles nav uzliktas, tomēr mēs jau esam piedzimuši ar citām brillēm. Tās atrodas galvā un tāpēc mēs nepārtraukti redzam iedomātu pasauli. Mēs tās nevaram noņemt, tās jau sākotnēji mūsos ir iemiesotas kopš dzimšanas.

Tas ir, pat neuzliekot 3D brilles, mēs vienalga atrodamies 3D ilūzijā. Visa pasaule ir ilūzija, kuru mēs visi iztēlojamies, kopš dzimšanas.

Turpinājums sekos…

No 787. sarunas par jauno dzīvi, 01.11.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: