Monthly Archives: janvāris 2017

Fantāzijas un realitāte, 5.daļa

Jautājums: Kāda ir mūsu dzīves jēga, ja izrādās, ka mēs skatāmies uz pasauli caur egoistiskām brillēm, kuras mums rāda iedomātu pasauli?

Atbilde: Dzīves jēga ir tajā, lai izlemtu, ka tā ir nenozīmīga un ka mums no tās ir jāpaceļas augšup augstākajā realitātē. Atšķirība starp šiem diviem realitāšu veidiem nosaka mūsu garīgās izzināšanas jaudu.

Jautājums: Kāpēc mūsu šodienas realitāte ir tik slikta?

Atbilde: Pirmkārt tā ir slikta, tāpēc ka ir iluzora. Iespējams atrast lielu daudzumu rakstu par to, ka mēs redzam hologrāfisku ainu un ka patiesībā Visums nav viens, bet gan vairāki. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 4.daļa

Jautājums: Ja mēs piedzimstam ar egoistiskām brillēm, kuras mums rāda iluzoru pasauli, tad kādā veidā mēs varam atšķirt ilūziju no realitātes? Kā es zināšu, ka patiešām esmu pārgājis īstenības pasaulē?

Atbilde: Pašlaik mums tādas iespējas nav. Tādēļ ir nepieciešams attīstīt jaunus maņu orgānus. Tad mēs spēsim izpētīt ar augstākā spēka palīdzību, kurš mums parādīs atšķirību starp realitāti, kas atrodas mūsu egoismā un realitāti ārpus mums. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 3.daļa

Jautājums: Ja visa mūsu pasaule ir ilūzija, kas tad ir realitāte?

Atbilde: Realitāte ir tas, kas eksistē ārpus cilvēka, bez kādas saiknes ar viņu. Cilvēce eksistē vai nē, šī pasaule eksistē vai neeksistē, taču īstā realitāte eksistē mūžīgi, virs kategorijām laiks, kustība un telpa. Tā nepakļaujas mūsu trīsdimensiju ierobežojumiem un laikam. (vairāk…)

Fantāzijas un realitāte, 2.daļa

Pasaule, kuru mēs šodien redzam nav ārējā realitāte, bet gan sava veida 3D filma. Mums šķiet, ka mēs redzam citus cilvēkus, taču patiesībā mēs redzam savas īpašības, kuras atrodas it kā ārpus mums.

Jautājums: Tad sanāk, ka divi dažādi cilvēki skatās uz trešo un redz vienu un to pašu?

Atbilde: Protams, ka mēs neredzam vienu un to pašu cilvēku. Mēs pat nespējam redzēto salīdzināt un novērtēt, ko jūt cits cilvēks. Vienkārši mūsu starpā pastāv noruna, ka šo ainu dēvējam par mūsu pasauli. Mēs pat strīdamies par kaut kādām īpašībām, tāpēc ka mūsu uztvere atšķiras. (vairāk…)

Kas nomierinās sievietes sirdi

Jautājums: Kāpēc sieviete vienmēr ar visu ir neapmierināta? Ko darīt, lai sieviete būtu apmierināta un mierīga?

Atbilde: Mūsu pasaulē sievietei ir ļoti maz piepildīšanās objektu, pamatā tie ir vīrs, ģimene, bērni, uzmanība pret viņu.

Taču vai viņai no tā ir kāds apmierinājums? No vīra dažkārt ir. No bērniem – iekams viņa par tiem rūpējas un tas viņu piepilda. Turklāt apmierinātība ģimenē ir ne tikai iekšēja ģimenes problēma, jo to ietekmē tūkstošiem visa veida avoti. (vairāk…)

Ko no mums vēlas Radītājs

Jautājums: Daudzi avoti apgalvo, ka mēs savu likteni veidojam ar savām domām: ja ir pozitīvas domas, tad mēs radām pozitīvus notikumus un otrādi. Vai tā ir patiesība?

Atbilde: Kaut kādā mērā – jā. Ar pozitīvām domām tiek domāta labestība pret citiem, nevis vienkārši jautrība, smiekli, smaidi. Runa ir par labestības radīšanu.

Tomēr tas nav tas, ko no mums vēlas Radītājs. Viņš vēlas, lai mēs līdzinātos Viņam, taču kā mēs redzam, viņam ir ļoti interesants viedoklis par labo. Mēs nejūtam, ka Viņš ir labs, kaut arī tiek dēvēts par Absolūti Labu. Tāpēc mums nepieciešams izzināt, ko nozīmē „garīgā labestība”. Kabalā šīs jēdziens nedaudz atšķiras no vispārpieņemtā viedokļa.

No nodarbības krievu valodā, 20.03.2016.

Avots krievu valodā

Fantāzijas un realitāte, 1.daļa

Jautājums: Reizēm cilvēkam šķiet, ka ar viņu notiek reāli notikumi, taču pēc tam viņš pamostas un saprot, ka tas bija tikai sapnis. Kas ir realitāte un ilūzija?

Atbilde: Pastāv tikai viena realitāte – augstākais spēks. Atbilstoši tam kādā mērā mēs šo spēku atklājam, mēs atrodamies realitātē. Ja mēs augstāko spēku neatklājam, tas nozīmē, ka atrodamies ilūzijā. (vairāk…)

Starpnieks Radītāja atklāsmē

Jautājums: Ja ir tikai Radītājs un es, kāpēc man nepieciešama grupa kā starpnieks?

Atbilde: Kādā veidā, tad jūs atradīsiet Radītāju? Radītājs ir tas, ko mēs atklājam grupā – apvienošanās īpašībā. Tāpēc, ka mēs esam instruments, vēlme. Kādā veidā mēs varam atklāt augstāko gaismu? (vairāk…)

Piekļuve pasaules programmai, 3.daļa

Jautājums: Kas jādara, lai Tora no manis izveidotu mūžīgu cilvēku – pārlasīt to vēlreiz un vēlreiz?

Atbilde: Nepietiek vienkārši lasīt. Pat ja iemācītos Toru no galvas, tas nepalīdzētu. Cilvēku pilnveido tikai tas īpašais spēks, kuru dēvē par „Toru”, no vārda „instrukcija” (oraa) un „gaisma” (or). (vairāk…)

Garīgajā darbā nav privilēģiju

Nedariet jūs tā, kā mēs to šodien darām: ikviens, kā tam šķiet pareizi esam, jo jūs vēl līdz šim neesat nākuši dusas vietā, nedz pie īpašuma, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. [Tora, Devarim, Ree, 12:8 – 12:9]

Cilvēks atbilstoši savai attīstībai, četrdesmit gadu laikā, klīstot pa tuksnesi, nonākot līdz pareizam darbam ar savām vēlmēm, ko dēvē par „nonākšanu Izraēlas Zemē” un šo Zemi („arec”, no vārda „racon” – vēlme) pārvēršot par kalpošanu Radītājam atdevē un mīlestībā, sāk pilnībā saprast savas iepriekšējās kļūdas un nesapratni. (vairāk…)