Mūsdienu civilizācijas pēdējā iespēja

Jautājums: Ja kabalisti pareģo ne vien trešo, bet arī ceturto pasaules karu, tad acīmredzot cilvēce virzās pa ciešanu ceļu un nedomā no tā novērsties. Ko nozīmē „pēdējā paaudze” Vai zemes iedzīvotājiem tā ir pēdējā iespēja?

Atbilde: Pēdējā paaudze ir paaudze, kuras sākums ir meklējams aptuveni 19.gs beigās un tā pastāvēs tik ilgi līdz cilvēce sevi izlabos, proti, līdz mēs nesavāksimies kopā vienā vienotā sistēmā, neizveidosim kopīgu iekšējo saikni starp mums.

Un tad atbilstoši tam kādā mērā mēs šo saikni iegūsim, mēs sāksim sevi sajust eksistējošus pavisam citā dimensijā, citā stāvoklī – aiz šīs pasaules robežām.

Pašlaik mēs uztveram pasauli tikai individuāli: katrs izejot no sava egoisma, no savas vēlmes saņemt, sniegt baudu sev, piepildīt sevi. Tā ir mūsu būtība, mūsu daba.

Taču, kad mēs sākam savienoties kopā, tad šeit sāk darboties jauni likumi – savstarpējās komutācijas likumi. Šie likumi mūs noved pie tā, ka mēs iegūstam citas realitātes uztveres īpašības, mēs to sākam sajust, nevis caur savu personīgo uztveri, bet caur citiem. Tāpēc, ka savstarpēji savienojoties mēs iegūstam kolektīvās uztveres sistēmu.

Šodien cilvēki nav spējīgi to sasniegt, sajust, iztēloties. Tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēks studē kabalas zinātni, tad pakāpeniska materiālu apguve un praktiskais darbs grupā noved pie augstākās gaismas iedarbības.

Cilvēks sāk savienoties ar grupu, negribot uztver gaismu, tas ir, augstāko informāciju: viņam caur savienošanos kopīgā sistēmā, caur kopīgo sajūtu rodas visa kontinuma sajūta. To dēvē par Augstākās pasaules izzināšanu.

Tieši par to vēsta kabala.

Sākot visu pasauli uztvert caur kolektīvo sajūtu, cilvēks darbojas pilnīgi citādāk. Viņš saprot, ka visi ir savstarpēji saistīti, ka jādarbojas atbilstoši vispārējam stāvoklim, vispārējam labumam.

Cilvēks sāk sajust augstāko spēku, kurš visu vada un šo spēku viņš dēvē par „Radītāju”, tāpēc ka sāk redzēt, ka tieši šis spēks visus rada, apvieno, savieno, vada un nosaka visu mūsu tagadni un nākotni.

Mums ir nepieciešams apzināti un labprātīgi nonākt tieši pie šādas savstarpējās saiknes, kura mums ļaus atklāt šo augstāko spēku, citādāk mēs sevi novedīsim pie šausmīgiem stāvokļiem.

Taču rezultātā, kā raksta Bāls Sulams, ja ne pēc trešā, tad pēc ceturtā pasaules kara cilvēce nonāks stāvoklī, kad būs spiesta savienoties kopā, lai šajā kopīgā saiknē atklātu augstāko spēku un pastāvētu atbilstoši tā darbības likumam.

No nodarbības krievu valodā, 10.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: