Dzirdēt, ko saka kabalisti

Bāls Sulams rakstā „Pēdējā paaudze” raksta: „Ja tu nonāktu uz salas, kur mīt mežoņi, kurus var saukt pie kārtības, ne ar likuma palīdzību, bet gan viņus pievēršot noteiktai reliģijai – vai tu par to šaubītos, atstājot viņus savstarpējai iznīcināšanai?

Tāpat ar altruismu: visi ir mežoņi un nav veida izdarīt tā, lai viņi pieņemtu altruismu, ja vien netiks izmantota kabalas metodika. Vai tad kāds spēs iedomāties viņus atstāt savā vaļā, līdz viens otru iznīcinās ar ūdeņraža bumbām?”

Mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka visi uzvedās kā mežoņi un neviens nesaprot uz kādu neizbēgamu un šausmīgu stāvokli virzās pasaule: uz gaidāmo karu, uz sistēmisku krīzi, uz klimatiskajiem satricinājumiem, cilvēki nesaprot, ka viņiem tiek piedāvāta patiešām unikāla metodika, lai no šī vispārējā krīzes stāvokļa izietu.

Un Bāls Sulams piedāvā darboties, nevis gaidīt „līdz viens otru iznīcinās ar ūdeņraža bumbām”.

Kabalas zinātne vēsta par divām iespējām: vai nu tomēr cilvēki sadzirdēs kabalistu teikto, vai būs ūdeņraža karš, kā raksta Bāls Sulams. Un tikai pēc tam, šausmīgu triecienu rezultātā, kurus cilvēce pārdzīvos, viņi spēs uztvert šo metodiku, apvienošanos vienotā sistēmā, kurā mums ir jāatrodas kā vienotām tilpnēm, vienotas sistēmas sastāvdaļām, ko dēvē par „Ādamu” vai „dvēseli”.

No nodarbības krievu valodā, 10.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed