Iegūt mūžīgu dzīvi

Jautājums: Ko man darīt, iekams man nav vēlme izzināt garīgo? Vai man nenovēršami jācieš?

Atbilde: Jūs cietīsiet jebkurā gadījumā. Tas ir nešaubīgi. Tikai, kad jūs sāksiet studēt kabalu, jums būs iespēja saprast ciešanu jēgu: no kurienes tās rodas, kurp tās jūs virza un kā šīs ciešanas pārvērst izzināšanas priekā, mūžīgā, pilnīgā stāvoklī.

Jums nav nepieciešams nomirt. Jūs pacelsieties augšup nākamajā sajūtu līmenī un redzēsiet, ka patiesībā eksistējat, nevis šajā ķermenī, kurā jums šķiet, ka dzīvojat, bet gan garīgajā ķermenī. Kabala jums piedāvā pāriet šajā stāvoklī jau tagad.

Tā nav mistika, bet gan ļoti nopietna zinātne, kura jums sniedz iespēju saprast, kā pāriet no nedzīvā līmeņa uz augu, no augu uz dzīvniecisko, no dzīvnieciskā uz cilvēcisko un pacelties augstāk.

No nodarbības krievu valodā, 10.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: