Monthly Archives: decembris 2016

Reliģiju transformācija

Šie nu ir tie likumi un tās tiesas, kas jums ir turami un izpildāmi zemē, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir devis jums iemantot, visām jūsu mūža dienām, kamēr vien jūs dzīvojat zemes virsū. 

Postīt izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausit, ir kalpojušas saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem, un zem katra zaļa koka. [ Tora, Devarim, Ree, 12:01 – 12:02] (vairāk…)

Vīrieša un sievietes daba. Vīrieša loma ģimenē

Jautājums: Kādam ir jābūt vīrietim ģimenē, raugoties no kabalas viedokļa? Kādi ir viņa pamatpienākumi? Kāda ir viņa loma sabiedrībā? Kas kabalā ir vīrietis?

Atbilde: Dabā ir divi dzimumi, divas galējības, divi poli: vīrišķais un sievišķais.

Vidējā dzimuma nav. (vairāk…)

Kas atrodas aiz laimes virsotnes?

Jautājums: Iegūstot sesto maņu orgānu mēs sākam redzēt garīgo pasauli, taču arī mūsu pasaule nepazūd. Kā šīs divas bildes garīgā un mūsu pasaule var būt kopā, spēj viena pār otru pārklāties?

Atbilde: Caur mūsu pasauli cilvēks redz garīgo pasauli. Ar ko tad mūsu pasaule atšķiras no garīgās pasaules? Cilvēks arvien vairāk atklāj šīs pasaules saiknes, cēloņus, sekas un caur to arvien jaunas saikņu formas. Turklāt cilvēks sāk redzēt šo sistēmu, sajust tajā dvēseles, papildu instrumentus, vēlmes, domas utt. (vairāk…)

Mūsdienu civilizācijas pēdējā iespēja

Jautājums: Ja kabalisti pareģo ne vien trešo, bet arī ceturto pasaules karu, tad acīmredzot cilvēce virzās pa ciešanu ceļu un nedomā no tā novērsties. Ko nozīmē „pēdējā paaudze” Vai zemes iedzīvotājiem tā ir pēdējā iespēja?

Atbilde: Pēdējā paaudze ir paaudze, kuras sākums ir meklējams aptuveni 19.gs beigās un tā pastāvēs tik ilgi līdz cilvēce sevi izlabos, proti, līdz mēs nesavāksimies kopā vienā vienotā sistēmā, neizveidosim kopīgu iekšējo saikni starp mums. (vairāk…)

Kā darīt laimīgu Radītāju

Jautājums: Kā mēs varam darīt laimīgu Radītāju, ja Radītājs ir sistēma? Mēs taču nevaram sniegt baudu, piemēram, vispasaules pievilkšanas likumam…

Atbilde: Viss ir atkarīgs tikai no tā, kā pret to attiekties, tāpēc ka cilvēks šajā sistēmā ienes savas jūtas. (vairāk…)

Dzirdēt, ko saka kabalisti

Bāls Sulams rakstā „Pēdējā paaudze” raksta: „Ja tu nonāktu uz salas, kur mīt mežoņi, kurus var saukt pie kārtības, ne ar likuma palīdzību, bet gan viņus pievēršot noteiktai reliģijai – vai tu par to šaubītos, atstājot viņus savstarpējai iznīcināšanai?

Tāpat ar altruismu: visi ir mežoņi un nav veida izdarīt tā, lai viņi pieņemtu altruismu, ja vien netiks izmantota kabalas metodika. Vai tad kāds spēs iedomāties viņus atstāt savā vaļā, līdz viens otru iznīcinās ar ūdeņraža bumbām?” (vairāk…)

Atšķirība starp depresiju un garīgajiem kritumiem

Jautājums: Kāpēc studējot kabalu kritumi tiek dēvēti par egoismu, tā taču ir parasta depresija?

Atbilde: Nē. Jums šķiet, ka tā ir depresija, kaut kādas nesaprotamas sajūtas: nekas negribas, nekas nesaista un tamlīdzīgi. Patiesībā tā nav parasta depresija, vienaldzība pret pasauli, bet visīstākā iegrimšana tumsā! (vairāk…)

Laika un telpas kategorija kabalā

Jautājums: Kā kabalā tiek mērīts laiks un telpa?

Atbilde: Kabalā laiks netiek mērīts pēc astronomiskā pulksteņa, bet gan tikai ar garīgo stāvokļu daudzumu: pacēlumiem un kritumiem.

Es vienu un to pašu attālumu spēju noiet desmit gados un varu arī desmit minūtēs. Citiem vārdiem sakot, laiks ir manas iekļaušanās grupā intensitātes funkcija. Tāpēc ka caur grupu es saņemu pastiprinātu Augstāko gaismu un tādā veidā mana intensitāte palielinās. (vairāk…)

Ceļš uz Augstākās pasaules atklāšanu

Mūsdienās nav vienkārši atklāt kabalu pēc tās 2000 gadu trimdas.

Cilvēki nonāk līdz šīs zinātnes apguvei, jo viņos iedegas interese izzināt dzīves jēgu. Viņi meklē, kaut ko kaut kur dzird un pat nezinot, kas ir kabala, saprot ar „sesto maņu”, ka tā ir viņu un mūs atrod.

Pēc tam viņi katrs dažādi sāk apmeklēt grupu, studēt. Un pēc tam visi iekļaujas kopējā plūsmā, mācībās, visos iespējamos pasākumos, kopīgās maltītēs un uz viņiem sāk iedarboties grupas spēks. (vairāk…)

Kurp virzīsies pasaule?

No Bāla Sulama raksta „Priekšvārds TES”: Ja mēs griezīsimies pie atbildes meklēšanas tikai uz vienu vienīgu jautājumu, esmu pārliecināts, ka visas problēmas un šaubas (sakarā ar kabalas zinātnes nepieciešamību) izzudīs no redzes loka.

Runa iet par uzmācīgu jautājumu, kuru uzdod visi cilvēki: „Kāda ir mūsu dzīves jēga?” Šie mūsu dzīves gadi mums maksā tik dārgi, citādi sakot, mēs dēļ tiem paciešam milzum daudz ciešanas un mokas, lai beigās tos noslēgtu. Kurš tad tos izbauda? Vai ja precīzāk, kam es sniedzu baudu? (vairāk…)