Kabalas princips – „savstarpēja piekāpšanās”

Jautājums: Kā starp vīrieti un sievieti reāli izmantot principu: „dzīvot ar ticību Radītājam”?

Atbilde: Sākumā viņiem nepieciešams izveidot pareizas savstarpējās attiecības. Tas taču nenozīmē, ka acumirklī jāsasniedz Augstākā pasaule.

Mūsu pasaule tiek veidota atbilstoši Augstākajai pasaulei. Tāpēc, vispirms nepieciešams radīt savstarpējo saikni, kura rodas savstarpēji piekāpjoties, tas ir viens no darba principiem kabalas grupā.

Kad es atnāku uz grupu, man ir pilnībā sevi jāanulē par labu citiem, jāiekļaujas biedros, jādara to, kas viņiem nepieciešams, viņus jāapkalpo un jādara viss nepieciešamais, lai ar viņiem saistītos.

Tieši tāpat nepieciešams savstarpēji mijiedarboties ģimenes pārim: viņš – viņai, viņa – viņam. Turklāt saprāta robežās, neieciklēties vienam uz otru, bet gan veselīgi un līdzsvaroti veidot savas attiecības.

Ja jūs vēlaties no ģimenes veidot kabalas grupu, jums ir precīzi jāpilda nosacījumi, kuri ir norādīti pirmajos 15 Rabaša rakstos par grupas veidošanu. Nav nozīmes ar ko jūs mijiedarbojaties: ar savu sievu vai ar biedriem grupā. Jebkurā gadījumā veidojas labās un kreisās līnijas savstarpējās saiknes, saņemšanas īpašības un atdeves īpašības – starp vienu cilvēku un otru.

No nodarbības krievu valodā, 06.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: