Absolūta ticība

Jautājums: Vai var turpināties dzīve fiziskajā ķermenī, ja tu studē kabalu un pārdzīvo, ka šīs dzīves laikā nepaspēsi sasniegt garīgo pilnību?

Atbilde: Jums ir pilnīgs ticības trūkums. Pirmkārt jums sevi ir jāatbrīvo.

Ja es atrodos Radītāja varā un izņemot Viņu nav cita spēka, nav neviena cita, izņemot Viņu, un Viņš ir absolūti labs, labu darošs, tad es nevaru sev jautāt par tādām lietām: kas ar mani notiks pēc minūtes, es kaut ko sasniegšu vai nē.

Nosacījums: „Nav neviena cita, izņemot Viņu” un absolūta Viņa labestība manī pilnībā anulē visus egoistiskos jautājumus.

Paliek tikai viens jautājums: kā es varu kļūt par Viņa sabiedroto, palīgu, galvotāju, lai izplatītu Viņa vēlmes pasaulē, jo es spēju tās īstenot, tāpēc ka atrodos šeit, šajā pasaulē. Es lūdzu tikai vienu: lai Viņš man diktētu savas vēlmes, bet es tās nodošu visai cilvēcei. Tāda ir kabalista vai arī, ja vēlaties, pravieša funkcija.

Jautājums: Tas ir, kabalists nevar palūgt veselību saviem tuvajiem, sev?

Atbilde: Var, ja tas ir nepieciešams. Taču principā, kāpēc lūgt, ja to visu paveicis Radītājs? Tomēr, ja Viņš to ir izdarījis, lai tu Viņam palūgtu, tad lūdz. Citiem vārdiem sakot, cilvēkam ir jāizpēta un jāsaprot, kādēļ tas viss notiek.

Protams, ka nepieciešams lūgt, taču nevajag nolaisties līdz šīs pasaules cilvēku līmenim, tāpēc ka lūgumam ir jābūt virzītam uz gaismu un uz labošanos.

No nodarbības krievu valodā, 15.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: