Laika kategorijas garīgā sakne

Jautājums: Kāda kabalā ir atšķirība starp tagadni, pagātni un nākotni? Kāda ir laika kategorijas garīgā sakne?

Atbilde: Lieta tā, ka viss Universs, visa cilvēce izejot noteiktus attīstības etapus nepārtraukti mainās.

Patiesībā nav ne Zemes, ne kosmosa, vienkārši šādi mēs savā egoismā (vēlmē) iztēlojamies mūsu stāvokli. Citiem vārdiem sakot, pasaule ir mūsu iekšējā stāvokļa atspulgs.

Un katrā šādā stāvoklī cilvēks ir cits, tāpēc arī kabalas metodika daļēji mainās, tā vēl attīstās. Tāpēc, ka šodien mēs atrodamies stadijā, kurā nav bijusi neviena iepriekšējā paaudze, un tādēļ šai metodikai pierakstām klāt savu daļu, savu nodaļu. Taču mūsu pēcteči – tie, kuri atnāks studēt kabalu, to papildinās ar savu nodaļu.

Taču būtībā mēs jau atrodamies etapā, kad var pabeigt visu vēsturi.

Laika kategorijas garīgā sakne ir rešimot (informatīvais ieraksts), kurš mūsos parādījās pēc sašķelšanās.

Kaut kad mēs bijām viena vienota tilpne, pēc tam sašķēlāmies un pakāpeniski atkal savācamies vienā vienotā tilpnē, pateicoties nepārtrauktai gaismas iedarbībai uz mums. Pakāpeniska visu sašķelto daļu salikšana kopā mums rada laika sajūtu. Patiesībā, tas nav laiks, bet gan mūsu stāvokļu izmaiņas.

Var teikt, ka laiks ir attālums starp vēlmi un baudu.

Pieņemsim, ka mums ir jāsapulcējas kopā centrālajā punktā kā vienam cilvēkam ar vienu sirdi.

Vēlamies mēs to vai nē, taču mēs tiecamies uz šo centru, tāpēc ka mūsos ir gaisma, kas mūs turp virza. Laika posms, kad mums šis centrs jāsasniedz ir 6000 gadu.

bilde

Tāpēc pirms 6000 gadiem mūsu rešimot sāka virzīties uz centru. Un mēs pakāpeniski izejam 6000 stāvokļu, kurus dēvē par „6000 gadiem”. Mūsos tas tiek izjusts kā laiks, taču patiesībā tas nav laiks, bet gan stāvokļu maiņa.

Ko nozīmē laiks? Pašlaik es jūtos šādi, pēc mirkļa citādāk. Atšķirību starp šiem diviem stāvokļiem es dēvēju par „laiku”. Laiks nepastāv. Tas ir tīri subjektīvs rādītājs.

Šodien daudziem zinātniekiem jau ir skaidrs, ka laiks var ritēt atpakaļ: gan uz priekšu, gan atpakaļ. Pacēlumi un kritumi, izmaiņas, visa veida fluktuācijas mūsos rada pozitīvu un negatīvu laika sajūtu.

No nodarbības krievu valodā, 15.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: