Monthly Archives: novembris 2016

Kāpēc pieaug planētas iedzīvotāju skaits?

Jautājums: Kāpēc planētas iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās, tas taču apgrūtina labošanās uzdevumu? Izlabot vienu egoistu ir daudz vienkāršāk, nekā miljardus…

Atbilde: Tas tā nav. Tāpēc, ka, ja egoistu ir daudz un viņi ir savstarpēji saistīti, tad viņi var daudz ātrāk izvēlēties pareizu mijiedarbības sistēmu, lai atklātu dvēseli.

Kopīgā egoisma sašķelšana daudzās nelielās daļās ļauj tām vieglāk sevi realizēt. Notiek milzīga egoisma kvantitātes maiņa pret kvalitāti, pret savstarpēju saikni. Un tas viņiem atvieglo virzību uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Kabalas princips – „savstarpēja piekāpšanās”

Jautājums: Kā starp vīrieti un sievieti reāli izmantot principu: „dzīvot ar ticību Radītājam”?

Atbilde: Sākumā viņiem nepieciešams izveidot pareizas savstarpējās attiecības. Tas taču nenozīmē, ka acumirklī jāsasniedz Augstākā pasaule.

Mūsu pasaule tiek veidota atbilstoši Augstākajai pasaulei. Tāpēc, vispirms nepieciešams radīt savstarpējo saikni, kura rodas savstarpēji piekāpjoties, tas ir viens no darba principiem kabalas grupā. (vairāk…)

Saglabāt sevī garīgu cilvēku

Un, ja kāds kādu nīzdams ir grūdis vai tīšām ar kaut ko viņam sviedis, ka tas ir miris, vai ja ķildojoties kāds kādu ir ar savu roku tā sitis, ka otrs ir miris, tad tāds ir sodāms ar nāvi, jo viņš ir slepkava; asins atriebējs lai to nonāvē, kad vien viņu sastop. [Tora, Skaitļi, Masaej, 35:20 – 35:21]

Man sevī nepārtraukti ir jāmeklē visas problēmas, kas man traucē garīgi virzīties uz priekšu. Es noskaidroju, kāda vēlme manī nogalina garīgu cilvēku, garīgo sākotni un apzināti šo vēlmi nonāvēju. (vairāk…)

Atbildība par visu cilvēci

Jautājums: Vai kabalists ir atbildīgs par to, kas notiek viņa apdzīvotajā teritorijā, kā arī par politiķiem, ierēdņiem ar kuriem viņš komunicē un reizēm viņus konsultē?

Atbilde: Kabalists jūt pilnu atbildību par visu cilvēci. (vairāk…)

Vai ir noslēpumi, kurus cilvēce nav atklājusi?

Jautājums: Kabala ir diža noslēpumu grāmata. Vai ir kādi noslēpumi, kurus cilvēce vēl nav atklājusi, kuri var izmainīt pasauli?

Atbilde: Nav nekādu noslēpumu! Noslēpums ir tas, ko cilvēks nevēlas atklāt, tāpēc ka viņa egoisms saka: „Tur nelien, tas ir noslēpums”. (vairāk…)

Vai ar aizgājušajiem no šīs pasaules pastāv saikne?

Jautājums: Vai ir iespējama saikne ar tiem, kuri studēja kabalu, taču ir aizgājuši no šīs pasaules? Jūs teicāt, ka būsiet saiknē ar mums, pat ja aiziesiet?

Atbilde: Nav problēmu! Vai tad mūsu pasaule ir kāds šķērslis, lai sajustu visu kontinumu? Nekā tamlīdzīga. (vairāk…)

Nesarūgtināt Radītāju un radījumu

Jautājums: Torā sacīts, ka Radītājs prasa no Viņa bīties. Ko nozīmē bīties no tā, ko es nejūtu? Tāpēc, ka izņemot spēli šeit nekā cita nav.

Atbilde: Runa nav par dzīvnieciskām bailēm. Es neesmu spējīgs sevi iebiedēt un tā ir nepareiza attieksme pret Radītāju, pret Augstāko spēku, jo Viņš ir absolūts, ideāls, visus piepilda un ir bezgalīgi labs. (vairāk…)

Absolūta ticība

Jautājums: Vai var turpināties dzīve fiziskajā ķermenī, ja tu studē kabalu un pārdzīvo, ka šīs dzīves laikā nepaspēsi sasniegt garīgo pilnību?

Atbilde: Jums ir pilnīgs ticības trūkums. Pirmkārt jums sevi ir jāatbrīvo. (vairāk…)

Laika kategorijas garīgā sakne

Jautājums: Kāda kabalā ir atšķirība starp tagadni, pagātni un nākotni? Kāda ir laika kategorijas garīgā sakne?

Atbilde: Lieta tā, ka viss Universs, visa cilvēce izejot noteiktus attīstības etapus nepārtraukti mainās.

Patiesībā nav ne Zemes, ne kosmosa, vienkārši šādi mēs savā egoismā (vēlmē) iztēlojamies mūsu stāvokli. Citiem vārdiem sakot, pasaule ir mūsu iekšējā stāvokļa atspulgs. (vairāk…)

Kas ir laime?

Jautājums: Kas ir laime raugoties no kabalas skatupunkta?

Atbilde: Laime pēc kabalas viedokļa nozīmē padarīt laimīgu Radītāju.

Padarīt laimīgu Radītāju, nozīmē sajust, ka tu sniedz Viņam baudu, dari Viņu laimīgu, jo raugoties uz tevi, Viņš priecājas. Tu jūti kā Viņš par tevi priecājas – tas ir brīnišķīgs stāvoklis! Es pat nezinu, kā to iespējams aprakstīt. (vairāk…)