Kā ātri sasniegt garīgumu?

Jautājums: Vai ir kādi kabalas avoti, kuri būtu īsi un ātri apgūstami, lai sasniegtu garīgumu?

Atbilde: Lieta tā, ka var ātri apmācīt un ātri apgūt, taču, kā tajā iekļauties ir atkarīgs no jums. Un šeit es jums nevaru sniegt nekādu garantiju, jo visu nosaka tas kādā veidā jūs būsiet saistīti ar biedriem.

Spēsiet sevi pārliecināt, ka jums ir nepieciešams būt kopā ar biedriem, tad jums paveiksies. Spēsiet sevi pārliecināt, ka jums ir jātic tam, ko es jums stāstu, tad uzskatiet, ka jūs esat vinnējis.

Taču citādāk bez skolotāja un bez biedriem jūs neko nesasniegsiet. Jums vairs nav citu iespēju pareizi realizēt kabalu. Tikai saiknē ar biedriem, grupas centrā, desmitnieka centrā, jūs spēsiet sākt sajust atdeves un mīlestības īpašību, kura jums atklās Radītāju.

No nodarbības krievu valodā, 08.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: