Monthly Archives: septembris 2016

No šīs pasaules augšup uz garīgumu

Kongress Maskavā, 4. nodarbība

Kad es sāku strādāt ar grupu, man nepārtraukti rodas visa veida problēmas. Tādā veidā Radītājs man atklāj darbības lauku, lai es atrisinātu visas radušās problēmas, lai virs tām būvētu mīlestības tiltiņus, lai radītu nosacījumus Viņa atklāsmei grupā.

Tādējādi es sevi saistu ar pārējiem grupas locekļiem kā desmit sefirotās un dodu vietu Radītāja atklāsmei starp mums. (vairāk…)

To visu radījis Radītājs

Kongress Maskavā, 4. nodarbība

Nodarbojoties ar garīgo darbu mums ir jāievēro pirmais kabalas pamat principam: „Nav neviena cita, izņemot Viņu” – nav radījumu, nav nekā. Man ir darīšana tikai ar Radītāju un tikai es viens eksistēju un nepārtraukti atrodos iepretim Viņam.

No tā, ko Radītājs manī un ārpus manis demonstrē, es sāku uztvert, ka Viņš to visu rāda man, lai es iegūtu nepieciešamās sajūtas Viņa lielajai atklāsmei. (vairāk…)

Bauslis: „Tev būs savu tēvu un savu māti godāt”

Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. Tora, Likumu grāmata, Baethanan, 5:16]

Tēvs un māte ir divi gaismas spēki, kuri cilvēku vada, audzina, rūpējas un virza viņu uz priekšu.

Māte ir Hasadim (Bina) gaisma – žēlsirdības gaisma. Tēvs ir Hohma gaisma – gudrības gaisma. Kad šīs abas gaismas iedarbojas uz cilvēku, tiek labots viņa egoisms. (vairāk…)

Tumsa – Radītāja pretējā gaisma

Un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis svētīt sabata dienu. [Tora, Likumu grāmata, Baethanan, 5:15]

Katra Toras nodaļa apraksta cilvēka pakāpenisku pacelšanos augšup pa garīgo pasauļu pakāpieniem uz līmeni, ko dēvē par „Izraēlas Zemi”. Lai gan visi Toras likumi it kā atkārtojas, taču ikreiz tie stāsta par jauniem līmeņiem, tāpēc tiek uztverti kā no jauna. (vairāk…)

Tora nav dota eņģeļiem

Jautājums: Ar ko atšķiras cilvēku masu un kabalistu attieksme pret Toru?

Atbilde: Cilvēku masas uzskata, ka Toru studē tikai svēts cilvēks, eņģelis. Ja cilvēks pilda baušļus darbībā, viņš pilda Toru. Kabalā tiek uzskatīts, ka Tora nav dota eņģeļiem, bet cilvēkiem. Tāpēc ir rakstīts: „Es radīju ļauno sākotni un radīju Toru tā labošanai”.

Tikai tam, kuram ir ļaunā sākotne, egoisms, ir nepieciešama Tora. To raksta Rabašs (Raksti, 3.sējums, raksts „Eņģeļu pretenzija”). Citiem vārdiem sakot, atšķirība ir Torā – tā ir dota mehāniskai darbību pildīšanai vai iekšējai cilvēka būtības, viņa egoisma labošanai un lai no cilvēka veidotu dvēseli.

No nodarbības krievu valodā, 20.03.2016.

Avots krievu valodā