Kļūt kā viens veselums

Kongress Maskavā, 4. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka desmitniekam ir jākļūst kā vienam veselumam. Kas tas ir par stāvokli?

Atbilde: Viens veselums nozīmē, ka mēs katrs no savas puses pulcējamies kopā vienā veselumā, vienā īpašībā – savstarpējā atdevē. Un nav citas attieksmes ne pret Radītāju, ne vienam pret otru.

Un visas pārējās cilvēka īpašības pieslēdzas atdeves īpašībai. Es atsakos no sevis, savienojos ar citiem, jūtu sevi kā zemāku vai augstāku par citiem, lai viņus ietekmētu ar mērķa svarīgumu. Es cenšos viņus savienot kopā, ikviena vietā iztēloties Radītāju. Tādējādi mēs sasniedzam īpašību, ko dēvē par „viens”.

Jautājums: Vai mēs šo stāvokli sasniedzam uz īsu brīdi, vai arī mums tas ir jānotur nepārtraukti?

Atbilde: Šāds stāvoklis parādās tikai uz brīdi, taču tiklīdz mēs to sasniedzam, mēs atklājam Radītāju.

Nākamajā brīdī mēs krītam un viss pazūd: zūd Radītāja sajūta, mūsos rodas nopietni traucējumi – līdz pat naidam, un atkal sākas darbs virs šiem traucējumiem, kas virza uz īpašību „viens, vienīgais”. Un atkal mēs atklājam Radītāju.

Un tādā veidā mēs pakāpeniski virzāmies uz mērķi, ikreiz izzinot jaunas pasaules.

Tādējādi patlaban mums nepieciešams domāt tikai par savu desmitnieku. Ja šis desmitnieks manā un citās grupās ir aptverts ar pareiziem desmitniekiem, tad mēs sajūtam lielāku spēku pieplūdumu no citiem tādiem pašiem desmitniekiem. Tāpēc es esmu ieinteresēts, lai šādu desmitnieku būtu pēc iespējas vairāk un lai tie būtu pēc iespējas spēcīgāki. Tomēr mans garīgais darbs koncentrējas mana desmitnieka iekšienē.

Ar laiku šeit var sākt atbalstīt labvēlīgu konkurenci, kura mūs virzītu uz priekšu. Tikai par to vēl ir pāragri runāt. Mums pret to ir jāattiecas ļoti uzmanīgi. Taču tas būs.

No 4. nodarbības Maskavas kongresā, 03.05.2016.

Avots krievi valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: