Bauslis: „Tev būs savu tēvu un savu māti godāt”

Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. Tora, Likumu grāmata, Baethanan, 5:16]

Tēvs un māte ir divi gaismas spēki, kuri cilvēku vada, audzina, rūpējas un virza viņu uz priekšu.

Māte ir Hasadim (Bina) gaisma – žēlsirdības gaisma. Tēvs ir Hohma gaisma – gudrības gaisma. Kad šīs abas gaismas iedarbojas uz cilvēku, tiek labots viņa egoisms.

Godāt tēvu un māti nozīmē cienīt, mīlēt, piesaistīties viņiem, censties maksimāli būt viņu ietekmē, kuri izriet no vienas sistēmas „Aba ve Ima” („tēvs un māte”).

Viņu abpusēja iedarbība uz mums ir kabalas likums. Un pat ja viens no viņiem nedaudz slēpjas aiz otra: Vairāk Hasadim gaismas, mazāk Hohma gaismas, vairāk Hohma gaismas, mazāk Hohma gaismas – tas ir tikai tāpēc, lai mūsos izsauktu noteiktas sajūtas. Strādājot kopā vai pamīšus viņi uz mums iedarbojas, izsaucot dažādas iekšējas kustības.

Caur šo augstāko sistēmu Radītājs mūs vada. Tāpēc pret to nepieciešam attiekties ļoti uzmanīgi, saprotot, ka manī nav nekā mana un visi mani stāvokļi ir radīti pateicoties šai sistēmai. Un pat tas, kā es šos stāvokļus uztveru arī nāk no sistēmas.

Citiem vārdiem runājot, šī sistēma, sākotnēji manī rada noteiktas īpašības un tad tās piepilda. Tādējādi ar sirds un prāta palīdzību, kurus viņi katru mirkli manī formē, es katru reizi sajūtu un dažādi traktēju viņu iedarbību uz mani.

Galvenais ir neaizmirst, ka tieši no viņiem es saņēmu sajūtu un identificēšanas sistēmu – prāta un sirds sistēmu. No otras puses, kad es sāku pētīt to, kas nonāk manī – arī tas nāk no viņiem. Tas ir, manī nav nekā sava!

To saprotot, es izdzēšu savu egoistisko „es” un veidoju sevī jaunu sistēmu „tēvs un māte”, kā identificēšanas, sajušanas sistēmu un reakciju uz to. Es sevī veidoju augstāko vadības sistēmu, kura ir mans jaunais „es”.

Tā arī ir pacelšanās augšup uz līmeni „tēvs un māte” diviem augstākajiem vadības spēkiem, bet augstāk par viņiem es sāku sajust Radītāju, kurš tādā veidā caur viņiem mani vada.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed