Monthly Archives: septembris 2016

Sieviete – dabas noslēpums

Sieviete ir dabas noslēpums, jo viņa simbolizē mūsu vēlmi saņemt savā labā. Šī vēlme ir mūsos slēpta un atklājas tikai tai mērā kādā mēs atklājam Radītāju. Sanāk, ja mēs tiecamies atklāt Radītāju, tad atklājam sievišķo sākotni.
Mēs nespēsim saprast sievieti, līdz šo patiesību neizzināsim, jo Radītājs ir radījis sievišķo sākotni. Tas ir vienīgais, ko Viņš radīja – „un Dievs radīja sievieti”. (vairāk…)

Kā atšķirt ilūziju no patiesības?

Jautājums: Vai cilvēks, kurš tikko sācis studēt kabalu spēj noteikt savas izvēles pareizību, lai atšķirtu ilūziju no patiesības?
Atbilde: Pašlaik jūs nespējat atšķirt vai attīstāties pareizi un vai pareizi saprotat materiālu. (vairāk…)

Kurš veic izvēli?

Nesekojiet citiem dieviem, to tautu dieviem, kas ap jums, jo Tas Kungs, tavs Dievs, kas mīt tavā vidū, ir stiprs un dusmīgs Dievs, ka Tā Kunga, tava Dieva, dusmas neiedegas pret tevi un tevi neizdeldē no zemes virsus. [Tora, Likumu grāmata, Vaethanan, 6:14 – 6:15]

Jautājums: Ko nozīmē „nesekot citiem dieviem”?

Atbilde: Lieta tā, ja tu seko egoismam, tad tu seko Faraonam, kurš sevī iemieso visu, sakot: „Kas ir Radītājs, lai es Viņu klausītu”. Tā ir Radītāja pretējā puse, kuru Viņš pats mums demonstrē, lai mēs saprastu, ka atdeves un mīlestības īpašība ir augstāka par egoisma īpašību. (vairāk…)

Kabala un citas mācības

Jautājums: Ja man tik ļoti interesē jautājums par dzīves jēgu, ka es klausos lekcijas un citus skolotājus no citiem avotiem un mācībām, vai tie ir manas garīgās dzīves „atkritumi”?

Atbilde: Es jums neieteiktu apvienot kabalu un citas mācības. Labāk nodarbojieties ar citām metodikām un atstājiet kabalu. Tas jūsu garīgajai izaugsmei ir daudz vēlamāk. (vairāk…)

Kas ir kabalists?

Kongress Maskavā, 5. nodarbība

Jautājums: Kurā brīdī kabala kļūst par zinātni?

Atbilde: Kabala kļūst par zinātni, kad ar to nodarbojas kabalists. (vairāk…)

Radītāja tiesāšana

Pasaulē katrs cilvēks sūdzas par savu dzīvi un protams katram kaut kur un iespējams pat visā ir taisnība. Tāpēc, ka ne jau viņš pats izraisa dažādas nepatikšanas, bet gan viņa daba, nesapratne, nespēja redzēt nākotni, nespēja paredzēt pasaules notikumus.

Tad, ko mēs cilvēkam varam pārmest? Ja ieskatīsimies viņa liktenī, uzvedībā, atklāsim, ka katrs no mums ir piedzimis, dzīvo, mirst ne pēc savas izvēles. Un mūsu rīcību nosaka apstākļi un mūsos iemiesotās īpašības – ne pēc mūsu izvēles. Tādējādi cilvēks nekur nav brīvs. (vairāk…)

Kļūt kā viens veselums

Kongress Maskavā, 4. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka desmitniekam ir jākļūst kā vienam veselumam. Kas tas ir par stāvokli?

Atbilde: Viens veselums nozīmē, ka mēs katrs no savas puses pulcējamies kopā vienā veselumā, vienā īpašībā – savstarpējā atdevē. Un nav citas attieksmes ne pret Radītāju, ne vienam pret otru. (vairāk…)

„Nepatiesa liecība”

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. [Tora, Likumu grāmata, Vaethanan, 5:20]

Cilvēkam nepārtraukti ir jāstrādā pie sevis, pārbaudot vai viņa domas, vēlmes, nolūki ir virzīti pareizi uz atdevi, vai viņš nemāna pats sevi.

Tas ir ļoti sarežģīts darbs, kurš ikreiz atkārtojas nākamajā, daudzkārt augstākā, dziļākā metodiskās izzināšanas līmenī. Un ikreiz, kad tu dodies uz nākamo līmeni, viss, ko tu esi darījis iepriekš, pat vislabākie nolūki, tev šķiet egoistiski. Tas, kas zemākajā līmenī bija kā pluss, nākamajā līmenī kļūst par mīnusu. Tādējādi tu virzies augšup. (vairāk…)

Radītāja dižie eņģeļi

Kongress Maskavā, 4. nodarbība

Aiz katra biedra stāv Radītājs. Tāpēc garīgajā darbā tie biedri pret kuriem es jūtu nepatiku, atsvešinātību, man ir visnepieciešamākie.

Ja es rodu ar viņiem saikni, pareizi pret viņiem attiecos, izmainu savu nepatiku un pat naidu uz mīlestību, tad šie biedri pārvēršas par visdižākajiem eņģeļiem! Tieši viņos es atklāju Radītāja īpašību līdzību un tieši starp mums Radītājs atklājas visspilgtāk. (vairāk…)

Visiem viens liktenis

Jautājums: Kāds ir sievietes liktenis un kāds vīrieša liktenis? Vai arī kabalā šāds dalījums neiederas?

Atbilde: Visu cilvēku liktenis ir vienāds: Radītājs sniedz katram cilvēkam noteiktu iespēju Viņam tuvoties. Šīs iespējas realizācija – veiksmīgs liktenis, realizācijas neesība – neveiksmīgs liktenis.

Tikai tāds ir cilvēka liktenis, visam pārējam nav nekādas nozīmes.

No nodarbības krievu valodā, 20.03.2016.

Avots krievu valodā