Bauslis „Nenogalini”

Nenogalini. [Tora, „Likumu grāmata”, Vaethanan, 5:17]

Cilvēkam ir jāsaprot, ka viss viņā un ap viņu pastāvošais ir viņa personīgais iekšējais stāvoklis un viņam nav tiesību pret kaut ko attiekties, it kā tas viņam nebūtu vajadzīgs un var tikt anulēts, izsvītrots, iznīcināts.

Pasaulē nepastāv ļaunums. Viss ir atkarīgs tikai no tā, kā cilvēks šīs īpašības izmanto. Tāpēc, ka pat visnaidīgākās, visļaunākās īpašības, kuras viņā rodas vai nonāk pie viņa, it kā, no ārienes, ir jāpieņem kā nākošas no Radītāja.

Šajā pasaulē nav nekā, ko būtu iespējams iznīcināt vai pilnībā izsvītrot. Viss radīts tādēļ, lai mēs mainītu šo vēlmju un īpašību realizācijas metodiku.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 16.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed