Laiks Zoar Grāmatai, 2. daļa

Garīgo kāpņu saimnieki

Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes centrālā tēma kopumā – kā „izvilkt” no mūsu būtības dziļumiem labo spēku, lai ar tā palīdzību līdzsvarotu slikto spēku, kurš ir mūsos jau sākotnēji, kopš dzimšanas.

Būtībā visa kabalas zinātne ir triju līniju metodika: sliktajam spēkam (kreisā līnija) mēs pretstatām labo spēku (labo līniju) un starp tām veidojam līdzsvaru vidējā līnijā. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu: kreisā, labā, vidējā – atkal un atkal.

Tieši mūsu dienās ir pienācis laiks realizēt Zoar Grāmatu. Divtūkstoš trimdas gadu laikā Zoar Grāmata bija palikusi ēnā. To izmantoja tikai atsevišķi kabalisti – sākot no 11.gs., kad Spānijā to atrada rabīna Moše de Liona, tā laika dižena kabalista atraitne. Viņa nezināja, ka šo grāmatu nedrīkst izplatīt un kopš tā laika Zoar Grāmata nāca gaismā.

Pateicoties Zoar Grāmatai daudzi kļuva par kabalistiem. Dižākais no viņiem ir ARI. Pēc tam sekoja Bāls Šem Tovs un daudzi viņa apmācītie mācekļi. Un 20.gs. pirms simts gadiem, Zoar Grāmata pirmoreiz pēc rabīna Šimona laikiem, pateicoties ravam Jehuda Ašlagam tika atjaunota.

Viņu dēvē arī par Bālu Sulamu („kāpņu saimnieku”), tāpēc ka uzrakstīja Zoar Grāmatai komentāru „Sulam” („Kāpnes”). Ar šo kāpņu palīdzību mēs spējam pacelties pa garīgajiem pakāpieniem, zinot kā Zoar Grāmatu pareizi izmantot.

Pašu grāmatu mēs nespējam saprast, jo tā ir sarakstīta Midraša valodā un ir domāta citam izzināšanas līmenim. Taču Bāls Sulams to pārstrādāja un papildināja tādā veidā, ka tagad tā ir pieejama katram cilvēkam.

Turklāt mēs tekstu vienkāršojām vēl vairāk, lai tas būtu piemērots mūsdienu cilvēkam, kurš tagad šo grāmatu var lasīt un izmantot. Ja cilvēks atrodas desmitniekā, līdzīgi kā rabīns Šimons, tad savā vēlmē, jūtās un prātā spēj piesaistīt gaismu, kura paslēpta Zoar Grāmatā – Toras gaismu, labo spēku un ar tās palīdzību līdzsvarot savu slikto sākotni.

Jautājums: Kas atrodas šo garīgo pakāpienu beigās, pa kuriem mūs ved Zoar Grāmata?

Atbilde: Sliktais spēks tur izaug līdz maksimumam, ko dēvē par „četrdesmit deviņiem nešķīstības vārtiem”. Un mēs tos līdzsvarojam ar „četrdesmit deviņiem svētuma vārtiem”. Citādāk sakot mēs „izvelkam” no dabas visu labo spēku un pretstatām savam ļaunumam.

Par to ir sacīts: „Vienu pretim otram radīja Radītājs”. Veidojot šo divu spēku līdzsvaru, mēs paši atrodamies virs tiem un tad patiešām kļūstam to saimnieki, „kāpņu saimnieki”.

No 728. sarunas par jauno dzīvi, 17.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: