Laiks Zoar Grāmatai, 1. daļa

Rabīna Akivas mantojums

Jautājums: Tas notika vairāk kā pirms piecpadsmit gadiem. Man zvana pa telefonu un piedāvā bez maksas Zoar Grāmatu. Es piekritu un mēs sarunājām tikšanos. Norunātajā laikā – klauvē pie durvīm.

Taču vienas grāmatas vietā manu acu priekšā bija divas kastes ar divdesmit sējumiem. Pārsteigta es atveru vienu no tiem un saprotu, ka neko tamlīdzīgu nekad neesmu redzējusi. Lielākā daļa pilnīgi nesaprotama, bet zemāk esošais komentārs jau nedaudz saprotamāks.

Ar ko šī grāmata ir īpaša? Kas tajā ir slēpts?

Atbilde: Zoar Grāmata patiešām savā ziņā ir īpaša. Un iespējams, ka būtu labi, ja tā atrastos katrā mājā. Iespējams, pateicoties tam cilvēki tai kļūs tuvāki, vismaz šādā fiziskā veidā, lai pēc tam sadzirdētu ko vairāk, uzzinātu kā izmantot Zoar Grāmatu.

Lai parasti cilvēki spētu „pieslēgties” šai grāmatai, mēs izdevām tās vienkāršotu variantu. No divdesmit sējumiem izveidojām divpadsmit, taču uzrakstītus tādā valodā, kuru katrs var izlasīt. Šis teksts ir izlikts mūsu interneta vietnē, to var lasīt caur datoru, vai arī iegādāties drukāto izdevumu. Tas paredzēts tieši tautai – tiem, kuri nespēj izprast oriģinālu.

Tātad – kas ir Zoar Grāmata? Pēc Otrā tempļa nopostīšanas to radīja rabīns Šimons, viens no dižākajiem viedajiem – tanajiešiem, viņš atradās iekšējās sistēmas un pozitīvā Augstākā spēka izzināšanas augstumā, šī spēka aicinājums – līdzsvarot mūsu egoisma negatīvo spēku. Viņš bija piecu mācekļu vidū, kurus sapulcēja rabīns Akiva, lai viņiem nodotu savu mācību.

Kopumā rabīns Akiva apmācīja 24 tūkstošus mācekļu, taču viņi nomira epidēmijā, jo nokrita no pozitīvās domāšanas līmeņa, kurš ir līdzsvarā starp diviem labā un sliktā spēkiem, negatīva egoisma līmenī. Viņi nokrita pat zemāk par mūsu pasaules līmeņa cilvēkiem – jo augstāks pacēlums, jo zemāks kritums.

Rabīns Akiva palika bez mācekļiem, tomēr viņš saprata, ka viņam ir jāsaglabā sava gudrība nākamajai paaudzei. Tad viņš atrada piecus īpašus viedos, viņus apvienoja un apmācīja visā, ko saprata, zināja un spēja nodot.

Šo mācekļu vidū bija rabīns Šimons. Atbilstoši savas dvēseles saknei viņš saprata rabīnu Akivu slēptā veidā, pārņēma no viņa to, kas attiecas uz Dabas dziļumiem, kas nav redzams skatienam.

Būtībā tieši tāpat mācījās arī citi, taču katrs savā veidā. Domstarpības viņiem nebija – vienkārši katrs dzirdēto traktēja savā manierē, tulkoja savā valodā. Viens – Midraša valodā, otrs – kabalas valodā, trešais – Tanaha valodā utt.

Divas sākotnes

Pēc tam rabīns Akiva nomira. Tikmēr Izraēlas zeme piedzīvoja smagus laikus zem romiešu varas. Tolaik tauta vairs nebija kā tauta, tā atsvešinājās un lielākā tās daļa tika izraidīta no valsts.

Tad rabīns Šimons sapulcināja deviņus mācekļus un kopā ar viņiem paslēpās īpašā alā pie Merona kalna, lai turpinātu mācības. Būdams desmitnieka vadītājs, viņš runāja – un savstarpējā saiknē viņi no savas dabas dziļumiem izkristalizēja labo spēku.

Šis labais spēks slēpjas visos, tieši tā – slēpjas. Mēs to dēvējam par „punktu sirdī”. Šis punkts patiešām sevī iemieso pozitīvisma punktu mūsu „melnajā” egoistiskajā vēlmē un mēs to spējam atklāt, iedegt, izcelt, paplašināt tik lielā mērā, lai tas aptvertu visu sirdi. Un tādējādi mēs spējam nonākt pie tādas savstarpējās saiknes, kuru dēvē par „mīlestību”.

Sacīts: „Mīli Radītāju ar divām savām sirdīm” – divām sākotnēm: labo un ļauno. Sliktā sākotne mums ir iedzimta, taču labo sākotni mēs spējam iegūt. Un tad ar abām sākotnēm kopā, iespējams sasniegt mīlestību, tāpēc ka mīlestība veidojas virs ļaunuma, kurš tiek „nosegts” ar labo. Par to ir teikts: „Visus noziegumus nosegs mīlestība”.

Tādējādi rabīna Šimona desmitnieks radīja Grāmatu, kura apraksta, kā tas īstenojas dzīvē. Ja mēs sēžam kopā desmitniekā un studējam Zoar Grāmatu, zinot kādā veidā to izmantot, lai ar vien spēcīgāk savstarpēji savienotos, ja ievērojam desmitnieka likumus, tad veidojam pareizu savstarpējo saikni.

Un no savstarpējās saiknes nonākam pie lūguma – precīzāk, pie vēlmes, pie iekšēja pozitīvā spēka nepieciešamības, kas ir iemiesota mūsu dabā. Mēs to vēlamies, mēs vēlamies ar tā palīdzību līdzsvarot slikto spēku – tāda ir patiesa lūgšana. Tad mēs izkristalizējam labo spēku, kas ir pretējs sliktajam un tādējādi mums ir „divas sirdis”, divas sākotnes.

To visu un tikai to mums māca Zoar Grāmata. Tā mums vēsta, kā to izdarīt desmitniekā. Un „desmitnieks” būtībā ir visa pasaule, visa cilvēce. Lai arī tā sastāv no miljardiem cilvēku, taču savstarpēji saliedējoties viņi savienojas vienota desmitnieka sistēmā.

Turpinājums sekos…

No 728. sarunas par jauno dzīvi, 17.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed