Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 4. daļa

Jautājums: Kā pareizi attiekties pret tuva cilvēka nāvi? Bija starp mums cilvēks un pēkšņi pazuda.

Atbilde: Mēs vienkārši pārstājam viņu redzēt, taču no pasaules nekas nepazūd. Šie spēki paliek.

Jautājums: Vai iespējams kaut kā ar šiem spēkiem sazināties?

Atbilde: Tas cilvēkam nav dots. Tikai atbilstoši tam, kā mēs dzīvi palikušie uzlabojam savas darbības, mēs palīdzam aizgājušām cilvēku dvēselēm pareizi sevi sagatavot jaunai misijai, jaunai dzīvei.

Nākamajā reizē atgriežoties šajā pasaulē, materiālos ķermeņos, viņi uzvedīsies pareizāk un būs tuvāk galīgajai labošanai un tādā veidā noslēgs savu misiju šeit šajā pasaulē.

Visām dvēselēm augstākā pasaule ir jāsasniedz savas dzīves laikā, šajā pasaulē. Taču ja cilvēks ir nomiris, tas nozīmē, ka viņš šādu iespēju saņems nākamajā dzīvē. Dvēseles iziet pārdzimšanas riņķojumus gan atrodoties fiziskajos ķermeņos, gan ārpus tiem.

Jautājums: Ja esmu zaudējis tuvu cilvēku un turpinu dzīvot, kā man pareizi attiekties pret savām sāpēm un zaudējuma sajūtu?

Atbilde: Nepieciešams ieguldīt savus spēkus, lai izlabotu savu attieksmi pret pasauli, lai būtu maksimāli tuvāk mīlestībai pret tuvāko, ko no mums pieprasa Tora. Tad visus noziegumus nosegs mīlestība. Tādējādi mēs palīdzēsim visiem cilvēkiem, kuri bijuši mums tuvi.

Tieši tāpat kā mēs viens otram palīdzam šajā dzīvē, tāpat arī dvēseles viena otrai palīdz. Mēs visi viens ar otru esam saistīti.

Jautājums: Taču viņš ir miris?

Atbilde: Nomira tikai ķermenis. Taču, kāds šeit sakars ar ķermeni? Mēs visi esam saistīti ar dvēselēm un mēs visi tiekam dēvēti par vienu dvēseli – Ādamu Rišonu. Kad mēs sāksim just citus, tad spēsim just arī dvēseles, kuras ir ārpus ķermeņa.

Jautājums: Un mēs varēsim viņus redzēt?

Atbilde: Jā, taču ne tādā veidā, kā mēs to pašlaik iedomājamies.

Jautājums: Un ko darīt ar savām sāpēm?

Atbilde: Vislietderīgākais par piemiņu mirušajam cilvēkam ir virzīt sevi uz atdevi cilvēkiem: izlabot sevi, sasniegt mīlestību pret tuvāko.

Nekas cits nepalīdzēs: ne nauda, ne citi spēki vai darbības, bet tikai labestība pret tuvāko, atdeve, mūsu palīdzība tautai kļūt savstarpēji tuvākiem vai pat vienam otru iemīlēt.

Tu izlabo sevi, lai labestīgi attiektos pret citiem, citādāk šī palīdzība būs egoistiska. Un tas ir iespējams tikai studējot kabalas zinātni, Un tad tu sāksi just savus zaudētos tuvos cilvēkus kā spēkus, jo mēs visi esam spēki.

Šeit viss ir atkarīgs no realitātes uztveres un no tā, kā mēs viens otru redzam. Pašlaik mums tikai šķiet, ka mēs redzam reālu ainu. Patiesībā mēs redzam dvēseles, taču mums liekas, ka redzam ķermeņus. Un tāpēc mēs pārstājam redzēt cilvēkus pēc tam, kad viņi nomirst, jo viņa ķermenis izzūd, taču mēs izņemot ķermeņus neko citu neredzam.

Lūk, ja mēs spētu redzēt dvēseles… Dvēsele ir atdeves un mīlestības spēks, kurš slēpjas cilvēkā un kurš gandrīz nemaz nedarbojas, tāpēc ka cilvēks to nav attīstījis. Un arī mēs to sevī neesam attīstījuši. Attīsti sevī spēju redzēt dvēseli un ieraudzīsi!

Jautājums: Ko tādā gadījumā man nepieciešams attīstīt?

Atbilde: Vēlmi dot un mīlēt apkārtējos cilvēkus. Un tad tu spēsi redzēt tos, kurus pašlaik neredzi.

Jautājums: Vai mirušie redz mūs, kas palikuši dzīvot?

Atbilde: To nav iespējams izskaidrot. Uztvere caur atdeves vēlmi kardināli atšķiras no uztveres caur egoistisko vēlmi. Tora mums iesaka mīlēt tuvāko, jo tas ir vienīgais, kas garantē labu dzīvi. Pamēģini un redzēsi, ka pakāpeniski sāksi saprast, kas notiek starp dzīvību un nāvi.

Sacīts: „Visus noziegumus nosegs mīlestība”, tas ir, pāri visiem mūsu noziegumiem attieksmē vienam pret otru mums ir jāuzceļ mīlestības tilts. Un tad mēs pāriesim uz pilnīgu realitātes uztveri, daļējas uztveres vietā, kā tas ir pašlaik.

Atbilstoši tam mūsu sāpes dēļ mirušajiem izzudīs. Tāpēc, ka mēs sāksim skatīties uz dzīvi ar pieauguša cilvēka skatienu un redzēsim to, ne šaurā 70 gadu intervālā, kas doti dzīvnieciskā ķermeņa dzīvei, bet mūžīgu un pilnīgu.

Pats labākais, ko iespējams darīt par piemiņu mirušajiem – studēt kabalas zinātni. Un tad mēs sapratīsim, kas ir dvēsele un ķermenis.

No 726. sarunas par jauno dzīvi, 05.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed