Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 2. daļa

Kabalas zinātne skaidro, ka mūsu dzīve ir veidota īpaši. No vienas puses mēs dzīvojam fiziskajā ķermenī, dzīvnieciskajā līmenī kā visi dzīvnieki, ierobežotu gadu skaitu.

Taču savas eksistences laikā uz šīs zemes mēs saņemam lielisku iespēju sasniegt daudz augstāku līmeni – Ādams, „līdzīgs” (dome) daudz augstākai pasaulei – mūžīgai un pilnīgai.

Mēs to spēsim paveikt, ja pacelsimies augšup virs sava materiālā ķermeņa un sāksim veidot garīgo ķermeni, garīgo līmeni. Garīgais ķermenis ir absolūti pretējs tam, kā mēs sevi sajūtam šodien. Tas patiešām ir „garīgs” spēks, proti, ārpus matērijas. Šis spēks tiek veidots pamatojoties uz to, ka mēs attiecamies viens pret otru ne tā kā pašlaik.

Patlaban mēs viens pret otru attiecamies egoistiski. Pat mīlestība, kuru mēs jūtam pret saviem tuvajiem, bērniem arī ir egoistiska, jo mēs viņus mīlam tāpēc, ka viņi mums ir tuvi, jūtam, ka esam no viņiem atkarīgi. Taču, ja mēs izveidojam tādu attieksmi pret realitāti, kas ir pretēja mūsu egoismam, tad sākam apgūt otru spēku: mīlestību un atdevi par labu tuvākajam un sajūtam tajā jaunu realitāti – saikņu tīklu.

Ja es attiecos pret apkārtējiem, nevis ar nolūku visus izmantot savā labā, bet mainu savu attieksmi, lai visiem būtu vienādi labi, tad redzu citu – vienotu pasauli, kurā visi viens ar otru ir saistīti. Starp mums darbojas mīlestības, vienotības, savstarpējas atdeves spēks. Un tad es spēju izmainīt savu realitātes uztveri, domāšanas, vērību sistēmu un justies kā eksistējošs citā pasaulē.

Mainīsies mana attieksme, mans domāšanas veids, uztvere – es redzēšu citu realitāti. Ja es attiekšos pret visu pasaule: akmeņiem, augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem kā pret sevi pašu, raudzīšos uz visiem kā uz vienotu sistēmu, tad visi man kļūs tuvi. Es jutīšu, ka esmu no visiem atkarīgs un viņi ir atkarīgi no manis.

Es pēkšņi pārstāšu sajust laiku, jo laika plūdums ir dažādu nepilnību aizpildīšana, taču šādu nepilnību man vairs nebūs. Man nekas nebūs nepieciešams, visas manas vajadzības būs par labu citiem cilvēkiem.

Izzūd laika un telpas jēdzieni. Telpu nosaka attālums starp mani un kādu citu, tas aprēķināts pēc tā, cik daudz no viņa var saņemt savam labumam.

Taču pašlaik viss ir otrādi: man nav svarīgi kā vēlme tā ir: mana, tava, viņas… Kad es uz pasauli neraugos egoistiski, pasaule sāk kardināli mainīties. Mainās mana realitātes uztvere un es redzu to, ko kabalisti dēvē par augstāko pasauli.

Ja es tādā veidā attiecos pret visiem, tad arvien mazāk un mazāk jūtu savu ķermeni, šo dzīvnieku, kurā pašlaik atrodas mans „es”. Un ja šis dzīvnieks nomirs, kā tas ar ķermeni notiek, es nejutīšu nekādu zaudējumu, jo es esmu ar visiem saistījies un dzīvoju viņos. Es vairs nedzīvoju savā dzīvnieciskajā ķermenī, rūpējoties tikai par viņu, es saplūstu ar visiem.

Šāda jauna pasaules uztvere caur atdeves un mīlestības spēku man attēlo dzīvi līmenī, ko dēvē par augstāko pasauli – mūžīgu dzīvi ārpus fiziskā ķermeņa. Šādu iespēju mums sniedz kabalas zinātne, aicinot mūs iekļauties šajā saikņu sistēmā un atklāt augstāko pasauli, kura patlaban no mums ir slēpta.

Šī pasaule no mums ir slēpta līdz tam mirklim, iekams mēs iegūstam atdeves un mīlestības īpašības. Taču īstenībā šī pasaule atrodas šeit mums līdzās. Mūsu pasaulē ir cilvēki, kuri tieši tāpat dzīvo fiziskos ķermeņos kā mēs, taču sajūt starp visiem cilvēkiem citādu saikni: atdevi, dāvāšanu, mīlestību.

Šo metodiku attīstīja pirmtēvs Ābrams, un viņš to nodeva cilvēku grupai, kas ap viņu pulcējās, vēlāk šī grupa dēvēja sevi par Izraēlas tautu. Israēls nozīmē „taisni pie Radītāja” (jašar – El), proti, mūsu attiecības, audzināšana, mijiedarbība ir virzītas uz līmeni, kas ir augstāks par mūsu šodienas dzīvi.

Mums ir jāsasniedz augstākās pasaules līmenis šeit un tagad, iekams vēl atrodamies dzīvnieciskajā ķermenī un tāpēc ir sacīts: „Savu pasauli ieraudzīsi dzīves laikā”. Un tad cilvēks jūt, ka ir izgājis no sava ķermeņa ierobežotības un jau tagad dzīvo mūžīgu dzīvi.

Garīgā pasaule atrodas tieši šeit, nepieciešams to tikai sajust!

No 726. sarunas par jauno dzīvi, 05.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed