Kabala un psiholoģija

Replika: Kabalas zinātne pēta egoismu. Tomēr psiholoģija arī pēta mūsu egoisma reakciju uz dažādiem ārējiem kairinājumiem un spēj to pierakstīt formulu veidā. Kāda tad ir atšķirība?

Atbilde: Psiholoģija formulu veidā neko nevar pierakstīt, tāpēc ka cilvēkam viņa egoismā nav nekādu gradāciju, viņš nespēj to vadīt.

Egoismu var vadīt tikai tad, ja tu uz to virzi noteiktu gaismu, gluži kā lāzeris, kura staru virza uz objektu un gaismas stara frekvences un viļņa garuma ietekmē objektā notiek zināmas izmaiņas. Taču, ja tu nepārvaldi savu egoistisko vēlmju vadību, tad visas tavas atskaites un rezultāti ir absolūti spontāni. Tu iepriekš nespēj izdarīt nekādus secinājumus.

Tāpēc psiholoģija nav zinātne. Tā sniedz pareizus rezultātus, taču tos nav iespējams sistematizēt un novest pie vispārēja kopsaucēja, jo mums nav precīza veida, kā iedarboties uz egoismu. Tu nevari teikt: „Tagad es pievienoju 10 gramus pūles un notiek kaut kas, pievienoju 10 gramus citu pūļu, notiek vēl kaut kas – nekā tamlīdzīga nav!

Tu nevari noteikt atšķirību starp cilvēkiem.

Psiholoģijā ir statistikas dati, kuri darbojas pēc vidējiem rādījumiem, taču tie nav precīzi, tāpēc ka tavā rīcībā nav augstākā gaisma – instrumenta, kas spēj iedarboties uz cilvēka vēlmēm, uz viņa īpašībām.

Taču kabalai šāds instruments ir. Cilvēks ar savām pārmaiņām attiecībā pret citiem, ar savām pūlēm vada augstāko gaismu ar kvantiem, kuri izstaro viņa vēlmes. Ar katru kvantu vēlme mainās un cilvēks jūt, ka viņš mainās uz vienu vai otru pusi, – viņš graduē, kalibrē pats sevi.

No nodarbības krievu valodā, 28.02.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: