Absolūta mīlestība

Kongress Maskavā, 2. nodarbība

Radīšanas mērķis ir absolūta mīlestība.

Varētu šķist, ka kabalai kā zinātnei par savstarpējām saiknēm starp pretrunīgām, pretējām radības daļām nevajadzētu operēt ar tādiem terminiem kā „mīlestība”, jo tajos nav nekādu precīzu ierobežojumu, mērījumu, attiecību. Šie termini vairāk ir raksturīgi mākslai, literatūrai, psiholoģijai, taču ne zinātnēm.

Tomēr kabalas zinātne, kura vēsta par visu Visuma daļu apvienošanos, par visas dabas novešanu absolūtā līdzsvarā, vienotā integrālās sistēmā, tajā pat laikā izskata ļoti personīgas cilvēkā notiekošas parādības: mīlestību, naidu, vēlmes.

Kurš to izmanto mūsu merkantilajā pasaulē, kurā viss tiek vērtēts pēc naudas, ieroču spēka, varas, bet cilvēciskās jūtas tiek atstātas kino un jaunībai? Tāpēc pilnīgi nesaprotami, kā var visu dabas spēku saikņu sistēmu dēvēt par absolūtu mīlestību. Šos jēdzienu nav iespējams sasaistīt līdz mirklim, kad mēs sākam saprast, ka par mīlestību dēvē vēlmju apmaiņu.

Mīlestība ir sistēma, kura apmainās ar savām iespējām un vajadzībām saņemt, dot, piepildīt, iztukšot utt., kurā visi radības elementi ir saistīti viens ar otru ideālā proporcijā.

Mīlēt otru nozīmē atklāt visas viņa cerības: fiziskās, dvēseliskās, garīgās, morālās un censties tās piepildīt, ieguldot maksimums pūļu un iespēju. Citiem vārdiem, ar „mīlestība” tiek domāts otra, tev sveša cilvēka piepildījums, piesātinājums tādā mērā, kādā viņš to vēlas.

Tādējādi šeit rodas absolūti cita mīlestības sapratne, ne tāda pie kādas šajā pasaulē mēs esam pieraduši, bet tās reālā, tehniskā kontekstā. Mīlestība ir savstarpēji jūtīga, fiziska, dvēseliska, mehāniska, elektriska – nav svarīgi kāda, savienošanās, kad katrs elements piepilda citu objektu, strādā viņa labā.

Tāpēc nosacījums „mīli savu tuvāko kā sevi pašu” kabalā tiek skaidrots kā: ņemt cita cilvēka vēlmes un tās piepildīt, it kā tās būtu tavas un pat vairāk kā tavas, tāpēc ka parasti tu sevi mīli vairāk par citiem, taču tagad tev citi jāmīl vairāk par sevi. Tāda ir mīlestība.

No 2. nodarbības Maskavas kongresā, 02.05.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: