Gala jūras (Sarkanās jūras) (Jam Suf) šķērsošana, 3. daļa

Jautājums: Ko nozīmē šķērsot Gala jūru?

Atbilde: Gala jūras šķērsošana nozīmē, ka tikai tas, kurš patiešām ir spējīgs tiekties uz atteikšanos no jebkādas personīgās ieinteresētības, no jebkādas domas par sevi, kurš vēlas atraut no sevis Faraonu un aizmukt, izrauties no Ēģiptes, tikai tādiem cilvēkiem jūra pašķiras.

Jautājums: Ko nozīmē „jūra”?

Atbilde: Jūra ir tie ūdeņi, tas milzīgais spēks (gevura), tas dabas likums, kuru tu nevari pāriet ar egoistiskām domām un nolūkiem, lai sajustu realitāti, kas eksistē altruistiskajos nolūkos un domās, ārpus tevis.

Jautājums: Kāpēc šo jūru dēvē par Gala (Sarkano) jūru?

Atbilde: Tāpēc, ka tā simbolizē Faraona varas beigas, Ēģiptes beigas. Ar to beidza tā dēvētā „šī pasaule”, viss pārējai jau ir nākamās pasaules daļa.

Jautājums: Ko nozīmē: „jūra sašķeļas divās daļās”?

Atbilde: Tas patiešām ir brīnums, tāpat kā Ēģiptes atstāšanas brīnums, jo šeit darbojas īpašs spēks, ko kabalas zinātnē dēvē par „Gar de – Hohma”. Jūras ūdeņi, šie milzīgie spēki sašķeļas uz pusēm, tas nozīmē, ka atdeves spēks iziet tiem pa vidu.

Runa ir par cilvēka iekšējiem spēkiem, jo tie nav cilvēki, kas stāv jūras krastā, bet viss notiek iekšēji cilvēkā. Viņš negaidīti jūt, ka šeit viņam ir iespēja izrauties no Faraona varas, pacelties virs viņa un tad ūdeņi pašķiras, viņš tos sajūt kā milzīgu spēku.

Ūdeņi taču ir ne tikai brīnišķīgie Hasadim, žēlsirdības ūdeņi. Ūdeņi ir milzīgs spēks. Vienām vēlmēm ūdeņi pašķiras, citām aizveras un tās noslīcina.

Jautājums: Kādā veidā jūra sašķeļas uz pusēm?

Atbilde: Jūra sašķeļas ar ticības spēku, kad es esmu gatavs iet augstāk par savām zināšanām, augstāk par savām sajūtām, es vēlos iet atbilstoši kopīgai atdevei, visaptverošam mīlestības spēkam, likumam, kurš darbojas visā sistēmā, pretēji manam tagadējam personīgam egoistiskam spēkam.

Un pēkšķi notiek brīnums – es ar savu nelielo sfēru patiešām spēju pievienoties vispārējai sistēmai un ieraudzīt visu sistēmu kopumā. Un savā nelielajā sfērā es redzu īstu brīnumu – daļa no manām vēlmēm spēj pievienoties vispārējam atdeves spēkam, kopīgai dvēselei, bet daļa no vēlmēm „slīkst jūrā” – iziet īpašu labošanos, jo, kad tās „slīkst”, tās mostas un sāk sevi labot.

Jautājums: Vai cilvēka ticības spēks liek jūrai sašķelties?

Atbilde: Jā. Ticības spēku dēvē par atdeves un mīlestības spēku, kuram es esmu gatavs piederēt ar visu sirdi un dvēseli. Taču tas notiek, pateicoties iedarbībai no augšienes, vispārējam dabas spēkam, ko dēvē par augstāko spēku.

Jautājums: Tātad cilvēka spēkos ir veikt brīnumus?

Atbilde: Jā. Ja vien es piekrītu, lai šie brīnumi notiktu – patiešām piekrītu un esmu gatavs maksāt ar savu verdzību, ar savu mukšanu no egoisma – brīnums notiek. To dēvē par brīnumu, jo tas ar mani notiek nevis atbilstoši pakāpienu kārtībai, bet pēkšņi, un ne cēloņu un seku kārtībā. Taču, kad es šādu stāvokli sasniedzu – brīnums nešaubīgi notiek.

Ir likumi, kuri darbojas. Tu nonāc tādā punktā, kad šos nosacījumus pildot, ar tevi un arī ar jebkuru citu cilvēku notiek brīnums. Kāpēc tas ir brīnums? Tāpēc, ka tu nespēj iedomāties, kā tas notiek. Taču tu spēj sasniegt šo punktu, kad brīnums notiek.

Jautājums: Jūs teicāt, ka mēs dzīvojam tādas programmas iekšienē, kura mums attēlo, burtiski kā ar lāzera stariem visu, ko mēs visapkārt redzam, ka patiesībā nekas neeksistē, ka ir tikai kāda doma, kas mums ataino filmu…

Atbilde: Tā arī ir mūsu dzīve – iztēles spēle.

Jautājums: Ko šajā filmā nozīmē „Gala jūras šķērsošana”?

Atbilde: Atraušanās no mūsu egoisma un piederība vispārējai sistēmai, kuru mēs redzam, sajūtam, sākam tajā iekļauties. Mūsos atklājas integrālas vēlmes, domas un iespējas, kopīgas visai sistēmai.

Mēs saprotam visu pasaulē notiekošo – no horizonta līdz horizontam un to, kā mums ir jāuzvedas, kā no šī mirkļa un turpmāk virzāmies uz mērķi, kas ir kopīgs visai sistēmai, kad galu galā spējam atbildēt uz jautājumu: „Kāpēc mēs dzīvojam?”.

Gala jūras šķērsošana ir pāreja uz jaunu pasaules skatījumu, iespēja raudzīties no sistēmas puses, kura mums šo filmu projicē.

Jautājums: Kādi ir nosacījumi tam, lai cilvēks, kurš stāv pie Gala jūras, spētu šo brīnumu veikt un jūra viņam pašķirtos, un viņš nonāktu šajā augstākajā domā, kura mums projicē visu realitāti?

Atbilde: Nosacījumi ir pavisam vienkārši! Cilvēkam ir jāpievienojas Mozum, tai domai, tai vēlmei, kura viņā eksistē. Cilvēkam ir jāklausa Mozus balsij un jābūt ar viņu saliedētam. Bez noskaidrošanas, bez kritikas, bez nekā! Sekot tikai viņam!

Mozus ir atdeves un mīlestības īpašība, visu cilvēku savstarpēja apvienošanās grupā, kur mēs šo metodiku realizējam. Tikai apvienošanās! Pateicoties tai mēs spējam aizmukt no Faraona, kurš visus vēlas izšķirt.

No 720. sarunas par jauno dzīvi, 21.04.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed