Nodoms, kas sniedz panākumus

Jautājums: Ja es vēlos apgūt, kā veidot pareizu nodomu, lai ietekmētu realitāti, vai man jāmainās prātā vai jūtās?

Atbilde: Prāts veido jūtas, taču izmaiņas tevī notiek sajūtās.

Tu sāksi atpazīt Augstāko spēku un saprast, kā tas ar tevi veic visas darbības, kā tev, atbilstoši šīm darbībām, jāveido sava attieksme pret šo spēku – virs savām sajūtām, jāattiecas pret Viņa darbībām kā pret labām un labu darošām.

Tu ne vienmēr šīs darbības sajūti kā labas, taču tev ir jāpaceļas virs savām sajūtām. Un tad tu sāc saprast, ka runa ir par īpašu spēku – atdeves spēku, kas stāv augstāk par tavu vēlmi gūt baudu, saņemšanas spēku. To dēvē par ticību augstāk par zināšanām.

Tu iepazīsti spēku, kurš darbojas visā realitātē. Tu atrodies saiknē ar šo spēku. Tu sāc izzināt augstāko realitāti, mūžību, pilnību, kas valda dabā. Tu sāc pacelties līmenī, kas atrodas augstāk par ķermenisko eksistenci.

Jautājums: Kas mainās manos nolūkos?

Atbilde: Tie visi ir virzīti uz atdevi, mīlestību pret tuvāko, saikni ar visu realitāti, jo tu sajūti, ka tas viss pieder tev, tiek attēlots tevī.

Kabalas zinātne tiek dēvēta par slēpto zinātni, jo kamēr cilvēks nesasniedz šo izzināšanu, neiegūst spēju šādi attiekties pret realitāti, viņš nezina par ko ir runa.

Jautājums: Ar kādu nolūku cilvēkam ir jāattiecas pret realitāti?

Atbilde: Ar mīlestību pret visu realitāti, pret visām tās daļām – nedzīvo, augu, dzīvniecisko dabu un cilvēku.

Es attiecos pret visu realitāti kā pret man visnozīmīgāko lietu, ar nolūku nest tai labu, jo tas viss pieder tam pašam Augstākajam spēkam.

Ja es šo realitāti nenoniecinu, to mīlu un aizsargāju, tad pakāpeniski iegūstu līdzvērtīgas jūtas arī pret Augstāko spēku, kurš vada visu realitāti. Tas nozīmē, ka es Viņam tuvojos. Es Viņu spēju atpazīt, izzināt, sajust, uzsākt ar Viņu dialogu.

Jautājums: Ko nozīmē sevi no rīta noskaņot uz mīlestību pret visu realitāti? Jūs apgalvojat, ka tas ir veiksmīgākais nolūks, kuru jūs cilvēkam dzīvē iesakāt.

Atbilde: Galvenais noskaņot sevi uz to, ka visa realitāte ir viens mīlestības un atdeves spēks, kurš ir radījis visu realitāti, uztur šo realitāti un mūs, dod mums iespēju to izzināt, to atklāt un attiekties pret to atbilstoši principam: „Nav neviena cita, izņemot Viņu, Laba un Labu daroša”.

Ja mēs vēlamies šo spēku sajust un noteikt, ka nav neviena cita, izņemot Viņu, Laba un Labu daroša, tad mums ir jāiegūst tāda pati atdeves un mīlestības īpašība, kas ir raksturīga šim spēkam.

Jautājums: Ar kādu nolūku cilvēkam no rīta jāceļas un jāiziet no mājām?

Atbilde: „Nav neviena cita, izņemot augstāko spēku, Laba un Labu daroša” un „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”.

No 695. sarunas par jauno dzīvi, 18.02.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: