Monthly Archives: jūnijs 2016

Jūsu pirmie soļi

Kad cilvēkā sāk iedegties punkts sirdī, tas viņu virza pie Radītāja un viņš ir gatavs uz visu, lai šo vēlmi apmierinātu, jo tā ir visaugstākā no visām viņā eksistējošām nedzīvā, augu, dzīvnieciskā, cilvēciskā līmeņa vēlmēm.

Tādējādi viņš ar degošām acīm ierodas vietā, kur studē kabalu un ir gatavs uz jebkādiem nosacījumiem. Taču viņš no tā, ko mācās neko nesaprot, neko nedzird, bet atrodas it kā savā „kūniņā”, savā iekšienē. (vairāk…)

Garīgās apvienošanās princips

Kongress Maskavā, 1. nodarbība

Garīgās pasaules apvienošanās nosacījumi ir nosacījumi „ne savā labā”, bet „citu labā”. Tas ir princips, kuru mēs vienkāršā veidā nespējam saprast.

Mūsu pasaulē mēs veidojam veselības, audzināšanas ugunsdrošības u.c. sistēmas, taču to visu darām savā labā. Citādāk mēs tajā visā nepiedalītos. Tāda ir mūsu pasaule, mūsu daba. Un nevajag maldīties un domāt, ka mēs esam citādi. (vairāk…)

Domas līmenī

Un notika tas četrdesmitā gada vienpadsmitā mēneša pirmajā dienā, tad Mozus runāja uz Israēla bērniem, sacīdams visu to, ko Tas Kungs viņam par tiem bija pavēlējis. [Tora, Devarim, Devarim, 1:03]

Jautājums: Kā visa Izraēla var dzirdēt Mozu?

Atbilde: Ja miljardiem cilvēku ir savstarpēji apvienoti un viņos parādās kopīga savstarpīguma īpašība, tad viņi sajūt viens otru it kā fiziski atrastos vienā vietā, proti, viņi tik ļoti saliedēti, ka starp viņiem nav attāluma un pāreju. Šādā gadījumā var vērsties pie visiem septiņiem miljardiem Zemes iedzīvotāju. (vairāk…)

Kabalas atšķirība no psiholoģijas

laitmanJautājums: Ar ko kabala atšķiras no psiholoģijas?

Atbilde: Psiholoģija nav zinātne, tāpēc ka tā nevar izmērīt cilvēka iekšējos parametrus.

Kabalas zinātnē es varu sev noteikt nosacījumus jebkādām iekšējām izmaiņām un redzēt, kā atkarībā no tām mainās manis uztveramā pasaule.

Sanāk ļoti interesants rezultāts: izrādās, ka pasaule ir nemainīga – mainos tikai es. Mēs domājam, ka pārvaldām pasauli un to pētām, taču patiesībā, kad tu sāc studēt kabalas zinātni, tad saproti, ka pēti nevis pasauli, bet sevi: savus personīgos satraukumus, izmaiņas, rekcijas uz visu apkārtējo. Ārpusē eksistē tikai viens patstāvīgs parametrs – tā dēvētā Augstākā gaisma. (vairāk…)

Varonis starp varoņiem

Jebkurš, kas nogalināja cilvēku, pēc liecinieku liecībām šāds slepkava tiek nogalināts. [Tora, „Skaitļi”, „Masaei”, 35:30]

Runa ir par katru, kurš ir nogalinājis cilvēku sevī.

Piemēram, es esmu kā dzīvnieks, taču garīgā darba procesā manī parādās cilvēks.

Tomēr man ir tādas negatīvās īpašības, kuras šo cilvēku manī nogalina un man nepārtraukti pašam sev ir jābūt taisnīgam tiesnesim, kurš skaidri nosaka: šis ir manī augošais cilvēks, bet šīs īpašības ir tam pretējas, kuras vēlas šo cilvēku iznīcināt, nogalināt jau pašā saknē. Tāpēc man šis cilvēks ir jāaizstāv.

Tādējādi cilvēkā nepārtraukti tiek izspēlēta iekšējā drāma, kurā ir ļoti interesanti piedalīties. Taču to var darīt tikai ar apkārtējās sabiedrības atbalstu. (vairāk…)

Nodoma spēks

Jautājums: Jūs teicāt, ka cilvēks ar sava nolūka spēku spēj ietekmēt realitāti. Kā to izdarīt?

Atbilde: Tas ir jāmācās. Vispirms nepieciešams gūt saikni ar Augstāko spēku un kopā ar Viņu censties mainīt dzīvi.

Nepieciešams studēt kabalas zinātni, lai uzzinātu, kā realizēt mūsu nolūkus, lai aiz nolūkiem būtu spēks, kurš šos nolūkus veidos un pamatojoties uz to cilvēks sāks sajust, ka viņš dzīvo jaunā realitātē. Un tad šī realitāte sāks viņu mācīt. (vairāk…)

Pasaules, kas līdzīgas kā divas ūdens lāses

No Bāla Sulama raksta „Kabalas zinātnes būtība”: Zemākajā pasaulē nav nevienas realitātes daļas, kura neatspoguļotos augstākajā pasaulē, kas līdzinās tai kā divas ūdens lāses. Un to dēvē par sakni un zaru”.

Lūk, ko bija domājuši viedie rakstot, ka Nav tādas zālītes lejā, pār kuru nevaldītu uzraugs augšienē, to sitot un pavēlot tai: „Audz!”” (vairāk…)

Nodoms, kas sniedz panākumus

Jautājums: Ja es vēlos apgūt, kā veidot pareizu nodomu, lai ietekmētu realitāti, vai man jāmainās prātā vai jūtās?

Atbilde: Prāts veido jūtas, taču izmaiņas tevī notiek sajūtās.

Tu sāksi atpazīt Augstāko spēku un saprast, kā tas ar tevi veic visas darbības, kā tev, atbilstoši šīm darbībām, jāveido sava attieksme pret šo spēku – virs savām sajūtām, jāattiecas pret Viņa darbībām kā pret labām un labu darošām. (vairāk…)

Kā dzīvo kabalists?

Jautājums: Vai ir viegli garīgam cilvēkam dzīvot materiālajā pasaulē?

Atbildes: Ļoti viegli. Viņš saprot savus trūkumus un citu cilvēku trūkumus – visu kas viņus apgrūtina un kas apgrūtina viņu pašu. Kabalists spēj piedot cilvēkiem.

Kabalists ārpus sevis redz savu atspulgu. Un tos dēvē par nedzīvajiem, augu, dzīvnieciskajiem vai cilvēciskajiem objektiem. Tie ir četri viņa egoisma līmeņi, kuri šādā veidā viņam tiek attēloti.

No nodarbības krievu valodā, 21.02.2016.

Avots krievu valodā

Nolūks un tā ietekme uz realitāti

Jautājums: Daudzi cilvēki zina, ja viņi vēlās sevi, savu dzīvi realizēt, tad pirms katras darbības ir ļoti svarīgi uz minūti apstāties un padomāt: „Ko es patiesībā ar savām darbībām vēlos sasniegt?” un tikai tad ķerties pie to izpildes.

Vai patiešām noskaņošanās uz to, ko es vēlos sasniegt, vai nolūkam pirms darbības piemīt spēks iedarboties uz realitāti un spēja palīdzēt man sasniegt vēlamo?

Atbilde: Par nolūku dēvē to, ko es rezultātā vēlos sasniegt. Un tad visas manas darbības ir vērstas uz to stāvokli, kuru vēlos sasniegt. (vairāk…)