Esam laimīgi, ka nācām pasaulē šajā laikmetā

Jautājums: Cik es saprotu, nozīmīgi atklājumi un izgudrojumi garīgajā sfērā ir notikuši laiku pa laikam. Vai var teikt, ka pacēlums, alkas pēc garīgām zināšanām ir ciklisks?

Atbilde: Jā. Cilvēces evolūcijā ir dažādi periodi: vairāk intensīvi un mazāk intensīvi.

Mēs dzīvojam īpaši nozīmīgā, intensīvā cilvēces attīstības posmā, kad visa tās iepriekšējā attīstība sistematizējas, summējas, savienojas, integrējas un nonāk pie viena vienota kopsaucēja, – pie secinājuma, ka visai pasaulei ir nepieciešamas inversās izmaiņas – no saņemšanas savā labā uz atdevi. Tāpēc mēs šobrīd pārdzīvojam ļoti nopietnu cilvēces evolūcijas etapu!

Mums ir jāpateicas Radītājam par to, ka Viņš mums ir devis šādu iespēju. Kā rakstīja Bāls Sulams: „Es esmu laimīgs, ka esmu piedzimis šajā pasaulē laikā, kad tā piedzīvo tādas milzīgas pārmaiņas”.

Mūsdienās mēs kļūstam par lieciniekiem vēl lielākām izmaiņām, jo realizējam to, ko mums sagatavoja Bāls Sulams un Rabašs. Mēs esam tās dvēseles, kas paver ceļu visām pārējām dvēselēm uz Radītāja pili, uz saliedēšanos ar augstāko spēku un pacelšanos augšup pa 125 pakāpieniem! Mēs ieliekam tam pamatus.

Mūsu stāvoklis ir pats kritiskākais visā cilvēces vēsturē, jo pasaulē šāda parādība nekad iepriekš nav bijusi, kad no galīgas tumsas, ļoti tālas, dažādas kopīgās dvēseles daļiņas, kuras sašķēlās un izklīda pa milzīgo, tumšo pasaules telpu, pulcējas kopā un sāk no jauna veidot vienu veselumu.

Un tas, ka tas notiek ar mums un virs mums, ir milzīga laime, ko esam izpelnījušies piedzīvot tikai mēs! Tāpēc ir nepieciešams pielikt vēl mazliet pūļu, lai atbilstu vienotam radījumam un kļūtu līdzīgi viņam.

No nodarbības krievu valodā, 17.01.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed