Labi, ja dzīvei ir jēga

Jautājums: Kāds cilvēcei labums no tā, ka visi cilvēki domās par dzīves jēgu?

Atbilde: Dzīves jēgas meklējumi ir vēlme bez kuras nevar virzīties uz priekšu. Mēs turpināsim ciest no visām iespējamām problēmām. Taču, ja mums rūp tikai tas, kā izvairīties no sāpēm, tad tā ir dzīvnieciska eksistence, kuri tikai slēpjas no sitieniem, kas nāk no visām pusēm.

Pēc vairākiem kārtīgiem sitieniem, mēs sākam jautāt: „Par ko mums tas? Kāpēc?” Nelaimes, problēmas, sitieni paplašina mūsu prātu, jo mēs sākam aizdomāties, no kurienes tie nāk un kāpēc. Mēs jautājam par iemeslu, kurš noved mūs pie risinājuma, jo mēs nevēlamies saņemt sitienus.

Un risinājums ir tāds, ka mums ir jāsavienojas un jāatklāj augstākais spēks, – tādā veidā mēs sevi paceļam augšup „cilvēciskajā” līmenī. Cilvēka, Ādama līmenis paredz vispārēju apvienošanos, kad visi kopā mēs veidojam vienu garīgo ķermeni, ko veido mūsu vēlmes – kopīga vēlme. Šajā ķermenī mēs atklājam savu dzīvi – augstāko spēku, kas tajā izpaužas.

Šobrīd manā ķermenī plūst bioloģiskais, dzīvnieciskā līmeņa dzīvības spēks. Līdzīgi tam, mums apvienojoties un veidojot garīgo ķermeni, kopīgu vēlmi, šajā garīgajā ķermenī sāks plūst spēks, kuru dēvē par „Radītāju”. Tas ir, ja es savienojos ar citiem un starp mums atklāju jaunu dzīvi, tad no šodienas dzīvnieciskā līmeņa paceļos augšup uz nākamo – cilvēcisko līmeni.

Šodien mūsu pasaulē eksistē tikai trīs līmeņi: nedzīvais augu un dzīvnieciskais. Un arī cilvēki joprojām atrodas dzīvnieciskajā līmenī, jo dzīvo tikai dēļ sava ķermeņa, dēļ tā vēlmēm. Taču, ja cilvēki apvienojas veidojot vienu garīgu ķermeni, kas sastāv no viņu vēlmēm, gluži kā no orgāniem, tad šis ķermenis sāk dzīvot. Dzīvības spēks, kas šādā ķermenī parādās tiek dēvēts par augstāko spēku vai Radītāju.

Šo nākamo līmeni, kuru mums ir jāsasniedz, dēvē par „cilvēku”, Ādamu, jo mēs savienojam savas vēlmes pēc līdzības (dome) augstākajam spēkam – šai jaunajai dzīvībai, kas mūsos dzimst. Mūsu vēlmes kļūst līdzīgas gaismai, kas atklājas šajā tilpnē un tāpēc šo pakāpi dēvē par Ādamu, cilvēku.

No nodarbības, fragmenti no Bāla Sulama darbiem, 14.03.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed