Monthly Archives: maijs 2016

Cilvēks – domu un jūtu sistēma

Jautājums: Ja Radītājs nav persona, bet gan dabas likumu sistēma, tad es nesaprotu, kā, lai mīl sistēmu? Iepriekš es Viņam uzticējos un uzskatīju, ka vēršos pie Viņa. Taču tagad sanāk, ka vienkārši nepieciešams pareizi integrēties sistēmā un viss?

Atbilde: Ja jūs kādu mīlat, vai tad jūs nemīlat viņa uzskatu, domu, jūtu, jautājumu un atbilžu sistēmu? Jebkurā gadījumā, jūs mijiedarbojaties ar noteiktu sistēmu, kuru iemieso katrs cilvēks – mīlams vai ienīstams. (vairāk…)

Izglītība un izzināšana kabalā

Sākot studēt kabalas zinātni mēs sākotnēji nesaprotam katra vārda iekšējo jēgu un neatklājam aiz tiem esošo augstāko spēku. Taču pamazām mēs nonākam līdz šo vārdu iekšējai jēgai.

Tas ir, es vairs ne tikai vienkārši lasu vārdus, bet jūtu un aiz tiem atklāju garīgo objektu, kurš parādās it kā no miglas. (vairāk…)

No pasaulīgiem elkiem līdz garīgam piepildījumam

Un Tas Kungs runāja uz Mozu Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai: “Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs iesit pār Jordānu uz Kānaāna zemi, tad jums jāizdzen visi tās zemes iedzīvotāji un jāiznīcina visi viņu elku tēli, tāpat arī jāizdeldē visi viņu lietie attēli un jāiznīcina viņu augstieņu svētnīcas. [Tora, Skaitļi, Masaej, 33:50 – 33:52]

Elki ir tas pēc kā mēs mūsu pasaulē nepārtraukti tiecamies: dažādas intereses, mode, darīšanas, bizness. Tas viss novērš cilvēka uzmanību no eksistences, kas nepieciešama, lai uzturētu normālu, veselīgu ķermeņa funkcionēšanu, lai visu atlikušo enerģiju, domas, cerības virzītu tikai uz garīgo izaugsmi. (vairāk…)

„Un tad jūs pakļausiet sev šo zemi un tajā dzīvosiet”

Un tad jūs pakļausit sev šo zemi un tanī dzīvosit, jo Es jums šo zemi esmu piešķīris, lai jūs to iemantotu. [Tora, Skaitļi, Masaej, 33 – 53]

Zeme – „erec”, no vārda „racon”, „vēlme”. Pakļaut valsti nozīmē pakļaut tās egoistiskās vēlmes, kuras pašlaik mūsos rodas, pārvērst tās altruistiskās vēlmēs un savstarpējās atstumtības, konkurences, naida vietā nonākt pie vienotības un mīlestības. (vairāk…)

Ceļš pie Radītāja iet caur mūsu pasauli

Jautājums: Vai var teikt, ka izvēles brīvība ir ilūzija? Tādēļ, ka Radītāja nolūks jau ir noteikts un vēlamies mēs to vai nē, mēs visi nonāksim pie Viņa atklāsmes, bet man tikai ir ļauts izvēlēties, sekot šim nolūkam vai nē.

Atbilde: Tas ir nepareizi. Neskatoties uz to, ka radīšanas nolūks un mans galīgais stāvoklis jau ir noteikts, ir ļoti svarīgi, kā es pieņemu to, ka Radītājs mani vada, tāpēc ka tikai izejot no tā, ka es pareizi uztveru to, kā Radītājs pret mani attiecas, es spēju sniegt Viņam baudu. (vairāk…)

Nav grūtību spriest par to, ko nezini

Bāls Sulams, rakstā Kabalas zinātnes būtība” raksta: Daudzi uzskata, ka visi nosaukumi un jēdzieni, kurus izmanto Kabalas zinātnē, attiecas uz abstraktiem, jo Kabala izzina saikni ar Radītāju un garīgās pasaules, kas atrodas ārpus laika un telpas kategorijām.

Un pat vis drosmīgākajai iztēlei nav nepieciešams to izzināt. Taču tā nav īstenība. Gluži pretēji, Kabala neizmanto nekādus citus vārdus un nosaukumus, izņemot tos, kuri ir reāli un atspoguļo realitāti. Un tas ir visu Kabalas viedo nemainīgs likums: Tas, ko neesam izzinājuši, nav aprakstāms vārdiem”. (vairāk…)

Kabala nepraktizē brīnumus

Jautājums: Atsevišķi cilvēki saka, ka viņi reliģijās ir sasnieguši Dieva atklāsmi un pauduši brīnumus. Vai kabalā ir brīnumi un cilvēki ar neparastām spējām?

Atbilde: Kabalists nenodarbojas ar brīnumiem. Visu, ko viņš atklāj, viņš atklāj iekšēji sevī. Tāpēc viņš nevienam nevar palielīties un nekad to neatļausies. (vairāk…)

Evolūcija – egoisma attīstība

Jautājums: Kabalā tiek apgalvots, ka mūsu pasaule izveidojās pasaulēm nolaižoties no Bezgalības pasaules pa 125 pakāpieniem. Kad tas bija raugoties no laika kategorijas?

Atbilde: Par kategoriju laiks var runāt sākot tikai no mūsu Visuma rašanās brīža, taču pirms tam kategorijas laiks nebija. To apstiprina pēdējie mūsdienu kvantu fizikas atklājumi. Mūsu pasaule radās aptuveni pirms 14 miljardiem gadu. Taču pirms tam laika jēdziens nepastāvēja, garīgajā nav laika kategorijas. (vairāk…)

Mīlēt un būt mīlētam

Jautājums: Kāpēc cilvēkam ir svarīgi just, ka viņu mīl?

Atbilde: Tāpēc, ka cilvēks ir sociāla būtne un mēs visi nākam no vienas sistēmas, ko dēvē par „Ādamu Rišonu”, kurā mēs esam kā viens cilvēks ar vienu sirdi, visi kopā vienā vēlmē, viens ar otru saistīti. Tāpēc, pat pēc evolūcijas gaitā notikušās atdalīšanās vienam no otra, mēs esam savstarpēji saistīti ar iekšēju spēku. (vairāk…)

Starp mīlestību un naidu

Jautājums: Jūs teicāt, ka visa mūsu dzīve rit starp mīlestību un naidu. Taču, kā naids ir saistīts ar mīlestību?

Atbilde: Ja nebūtu naida, mums nebūtu arī mīlestības. Ja es neko nevēlētos un ar to nepiepildītos, tad kā es sajustu, ka to mīlu?

Mīlestības mērs, tās raksturs un lielums ir atkarīgs no naida rakstura un lieluma. (vairāk…)