Dzīvības Koks un Laba un Ļauna Atzīšanas Koks

Jautājums: Kā garīgās izzināšanas alkas ir saistītas ar Laba un Ļauna Atzīšanas Koku? Un kā Laba un Ļauna Atzīšanas Koks ir saistīts ar Mūžības Koku?

Atbilde: Eksistē tikai viens Koks – Dzīvības Koks. Tā ir sistēma pa kuru augstākā gaisma nonāk lejup no Radītāja.

Gaisma iziet caur visiem iespējamiem gaismu vājinošajiem filtriem, kuri to sašķeļ daudzās dažādās iedarbībās un pakāpeniski pavājina, lai gaisma nonāktu lejup mūsu pasaulē kā liels „atvērts vēdeklis” un iedarbotos uz katru tās atomu un vismazāko elementārdaļiņu.

Tādējādi mēs mūsu pasaulē sākām just gaismas iedarbību: sākotnēji kā vienkārši eksistējoši, pēc tam paši sevi audzējoši kā augi, pēc tam savstarpējā kustībā kā dzīvnieki un visbeidzot kontaktējoties vienam ar otru kā cilvēki.

Tādējādi gaisma audzēja egoismu. Pateicoties gaismas iedarbībai egoistiskais punkts no lejas uz augšu sāk attīstīt savu Koku, pretēju Dzīvības Kokam, kas nolaižas no augšas uz leju. Koks kurš aug no lejas uz augšu tiek dēvēts par Laba un Ļauna Atzīšanas Koku.

Šie abi Koki viens otru papildina un kļūst par cilvēku. Kā sacīts: „Cilvēks – kā koks laukā”. Tādā veidā no šiem diviem kokiem tiek radīta sistēma, kuru dēvē par cilvēku – Ādamu.

No nodarbības krievu valodā, 10.01.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: