Mīlestības ciešanas

Replika: Es dzīvoju pastāvīgā naidā pret sevi, ka tērēju savus spēkus ne tur, kur vajadzētu, bet kur vajag – nezinu. Iesakiet, kāds šeit ir risinājums.

Atbilde: Nepieciešams atrast mērķi, kādēļ dzīvot un tad naids pret sevi izzudīs.

Pat tad, ja cilvēks virzās pa garīgo ceļu, viņš nepārtraukti jūt, ka kļūdās, kaut ko neizdara līdz galam, ka viņam kaut kas trūkst un ka viņš veltīgi dzīvo šo dzīvi.

Tieši šie spēki virza viņu uz priekšu. Viņš pārvietojas, sākot kustību ar labo kāju un tad – kreiso, taču, ja iet pa kreiso līniju – nepārtraukti jūt, ka kaut ko līdz galam neizdara, ka viņš ir niecība, neko nezina, nesaprot, ka apstājies uz vietas un tamlīdzīgi.

Jautājums: Tātad garīgajā ceļā arī ir daudz ciešanu?

Atbilde: Tās ir pavisam citas ciešanas, kuras cilvēkam ir jāpārvar, lai attīstītos, citādāk viņam nebūs stimula virzīties uz priekšu. Stimuls tulkojumā no grieķu valodas ir ass miets, ar kuru dursta ēzeli, lai viņš ietu uz priekšu. Un tad tu meklē, kā pārvarēt ciešanas, jo tieši tas interesē katru cilvēku!

Turklāt kabalists nav svēta persona, bet cilvēks, kurš dotajā mirklī spēj vadīties pēc daudz augstākiem mērķiem. Taču ikreiz, kad viņš atklāj jaunu pakāpi, tā sākas no krituma – no apjukuma un nesapratnes stāvokļa.

Tāds ir mūsu ceļš pirms katra pakāpiena: mīnus pieci uz leju, plus pieci uz augšu; mīnus seši uz leju, plus seši uz augšu. Un jo augstāk cilvēks kāpj, jo zemāk viņš krīt, lai paceltos vēl augstāk. Mēs nepārtraukti virzāmies pa šo „zāģi” un tāpēc pie šādiem stāvokļiem ir jāpierod.

Ja jūs vēlaties pacelties ātri un efektīvi, tad to var izdarīt tikai ar grupas palīdzību. Grupa jūs atbalstīs visos stāvokļos, mazinās jūsu kritumus un pacēlumus, turklāt tos nenonivelējot un neatvairot to asumu, bet vienkārši sniedzot atbalstu, lai jūs uzreiz saprastu, kas par lietu.

Tātad, tā sauktās ciešanas ir nepieciešamie attīstības spēki un cilvēks tās vairs neuzskata par ciešanām.

Tās ir mīlestības ciešanas, kad cilvēks skumst pēc nākamā stāvokļa, kur viņš savienojas ar Radītāju. Un pēc tam atkal seko kritums, taču šis kritums viņam sniedz saldmi, nākamā pakāpiena priekšnojautu.

No nodarbības krievu valodā, 03.01.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed