Monthly Archives: aprīlis 2016

Palīdzība augstākā spēka atklāšanā

Rakstā Kabalas zinātnes būtība” Bāls Sulams atbild uz jautājumu: Uz ko pamatojas kabalas zinātne?”

Šī gudrība sevī ietver ne vairāk un ne mazāk, kā zaru lejupejas kārtību, noteiktā cēloņu un seku saiknē, kas pakļaujas pastāvīgiem un absolūtiem likumiem, kuri ir savstarpēji saistīti un ir virzīti uz vienu ļoti cēlu mērķi, ko dēvē par Radītāja augstākā spēka atklāšanu Viņa radījumiem šajā pasaulē”. (vairāk…)

Vai evolūcija apstājusies nonākot līdz cilvēkam?

No Bāla Sulama raksta Desmit Sefirot Mācības priekšvārds”, 23p: Ja mēs pievērsīsimies atbildes meklējumiem uz vienu vienīgu jautājumu: „Vai vērts studēt kabalas zinātni, vai nē?”, esmu pārliecināts, ka visas problēmas un šaubas no redzes loka pazudīs.

Mūsu dzīvē ir tāda nozīmīga un svarīga problēma, ka izzūd visas šaubas par nepieciešamību studēt kabalas zinātni, tā spēj visu atrisināt. Runa ir par nomācošu jautājumu, kuru uzdod visi cilvēki: Kāda ir mūsu dzīves jēga?” (vairāk…)

Dzīvības Koks un Laba un Ļauna Atzīšanas Koks

Jautājums: Kā garīgās izzināšanas alkas ir saistītas ar Laba un Ļauna Atzīšanas Koku? Un kā Laba un Ļauna Atzīšanas Koks ir saistīts ar Mūžības Koku?

Atbilde: Eksistē tikai viens Koks – Dzīvības Koks. Tā ir sistēma pa kuru augstākā gaisma nonāk lejup no Radītāja.

Gaisma iziet caur visiem iespējamiem gaismu vājinošajiem filtriem, kuri to sašķeļ daudzās dažādās iedarbībās un pakāpeniski pavājina, lai gaisma nonāktu lejup mūsu pasaulē kā liels „atvērts vēdeklis” un iedarbotos uz katru tās atomu un vismazāko elementārdaļiņu. (vairāk…)

Tu esi tur, kur mājo tavas domas

Jautājums: Vai pastāvīgi izsakot skaļi un iekšēji sevī frāzes, ka ir tikai Radītājs, – vai tas var izpaust savdabīgu aizsardzību no traucēkļiem? Vai arī tas ir psiholoģisks pašapmāns?

Atbilde: Nē. Tā nav tikai psiholoģija. Šādi ir veidots cilvēks. Ja nepārtraukti visos dzīves gadījumos atkārtot, ka „Nav neviena cita izņemot Viņu”, – jūs pat nespējat iedomātie, ko tas jums iemācīs.

Tā nav mantra, kuru tu truli izrunā: tev pateica „abrakadabra” un tu to atkārto.

Ja tu centies saistīt visus šīs pasaules fiziskos stāvokļus ar tās Avotu, ja tu saisti grupu un Radītāju ar sevi, tad tas jūs pastāvīgi notur pareizā virzienā un virza uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 03.01.2016.

Avots krievu valodā

Vēlme nosaka visu

Jautājums: Ko reāli parastam cilvēkam dod kabala?

Atbilde: Es nezinu, ko nozīmē „parasts cilvēks”. Visu nosaka viņa vēlmes, jo mēs esam vēlme gūt baudu.

Ja tā ir vēlme gūt baudu kā kaķim noķert peli, tad es esmu kaķis. Ja kā govij pļavā paplūkt zāli, – tātad esmu govs. (vairāk…)

Kabalista iekšējās pretrunas

Ļoti grūti komentēt Toru plašai cilvēku masai, tāpēc ka Tora stāsta par cilvēka iekšējo pilnveidi sākot no dzīvnieciskā līmeņa līdz Radītāja līmenim. Mums visiem nepieciešams veikt šo pacēlumu augšup.

Taču, kur ņemt vārdus, lai tie būtu saprotami cilvēkiem, kuri vēl pat nav sākuši šo transformāciju, kuri sevī nejūt nekādas iekšējas metamorfozes un nesaprot, nejūt, neatveido sevī visu to atbilstoši tam, ko es stāstu, kādas iekšējas kustības, pamudinājumus, tieksmes, pacēlumus un kritumus?

Kā to visu parādīt cilvēkam, lai viņš sevī sajustu un apzinātos par ko stāsta Tora? (vairāk…)

Mīlestības ciešanas

Replika: Es dzīvoju pastāvīgā naidā pret sevi, ka tērēju savus spēkus ne tur, kur vajadzētu, bet kur vajag – nezinu. Iesakiet, kāds šeit ir risinājums.

Atbilde: Nepieciešams atrast mērķi, kādēļ dzīvot un tad naids pret sevi izzudīs.

Pat tad, ja cilvēks virzās pa garīgo ceļu, viņš nepārtraukti jūt, ka kļūdās, kaut ko neizdara līdz galam, ka viņam kaut kas trūkst un ka viņš veltīgi dzīvo šo dzīvi. (vairāk…)

Radītājs – mūsu izlabotās īpašības

Un Tas Kungs runāja uz Mozu: „Pavēli Israēla bērniem un saki tiem, lai viņi savu upura maizi arī turpmāk gādātu Man par uguns upuri patīkamai smaržai noteiktos svētku laikos! 

Un tev būs viņiem sacīt: šis ir uguns upuris Tam Kungam”. [Tora, Skaitļi, Pinhas, 28:1 – 28:3]

Jautājums: Kāpēc nepārtraukti atkārtojas: „Man”? (vairāk…)

Dzimšana mokās

Jautājums: Kāpēc cilvēks dzimst mokās?

Atbilde: Torā ir teikts: „Mokās tev būs bērnus dzemdēt”, tāpēc ka garīgā dzimšana nevar būt bez sāpēm. Taču mūsu pasaulē, tas ir kā sakne un zars.

Pat elementārdaļiņas savienojas kopā un veido jaunu veidojumu izjūtot sāpes. Katrai no tām ir jāsamazina sava ietekme, jāpakļaujas pretējai daļiņai un tādā veidā no sevis jārada kaut kāds konglomerāts, kaut kāds pretēju īpašību savienojums. (vairāk…)

Vai var piespiest mīlēt?

Jautājums: Vai es varu piespiest kādu mani mīlēt?

Atbilde: Mīlestību pērk ar dāvanu un piekāpšanās palīdzību. Ar piekāpšanos! Tāpēc, ka es mīlu cilvēku nevis tādēļ, ka viņš ir skaists, bet tādēļ, ka viņš vēlas būt ar mani īpašā saiknē, kad sniedz man dāvanas, saņem tās no manis, kaut kur piekāpjas un saprot manu piekāpšanos viņam.

Tad mēs kopā ar viņu veidojam attiecības, kuras sasniedz līmeni, ko dēvē par „mīlestību”. Tas nav vienkārši. (vairāk…)