Dvēseles apliecinājums

Jautājums: Vai jūs varat pierādīt, ka dvēsele eksistē?

Atbilde: Kabalas zinātnē nav pieņemts neko pierādīt. Kurš vēlas klausīties, tas klausās. Kurš nē, ir brīvs.

Cilvēkam tik ilgi neko nevar pierādīt, līdz viņš pats nesajutīs augstāko pasauli. Taču to sajust viņš varēs tikai tad, kad attīstīs savus maņu orgānus, ar kuriem iespējams sajust augstāko stāvokli. Un šeit es varu viņam palīdzēt. Tomēr līdz tam brīdim, iekams tas nenotiks, viņš neko neieraudzīs.

Jautājums: Vai cilvēkam tādēļ ir nepieciešama veiksme?

Atbilde: Nepieciešama veiksme, nepieciešama laime, nepieciešama īpaša augstākā zīmē.

No nodarbības krievu valodā, 20.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed