Pasaules transformācija

Jautājums: Kas padarīja bezvērtīgas agrākās vērtības un apgrieza pasauli kājām gaisā?

Atbilde: Pasaulei vajadzēja apgriezties otrādi un tas sākās jau 19.gs. sākumā. Šī transformācija 20.gs. uzņēma pilnu jaudu, taču šodien mēs esam sasnieguši stāvokli, kad šo apvērsumu redz gandrīz visi cilvēki pasaulē.

Tas rodas dabiskā veidā, pateicoties vispārējai cilvēces attīstībai, visai mūsu evolūcijai. Taču kabalisti to paredzēja vēl pirms tūkstošiem gadu, norādot uz to, ka 20.gs. beigās mainīsies attieksme pret pasauli, pret kabalu un cilvēks piedzīvos īpašu transformāciju.

Galu galā cilvēkam sāks rasties nepieciešamība izzināt vispārējo dabas attīstības formulu, lai spētu pārvaldīt situāciju, lai neļautu tai kļūt nekontrolējamai un attīstīties par kaut ko neaprakstāmu un neprognozējamu. Šādā stāvoklī mēs šodien atrodamies. Taču kabalas zinātne ir paredzēta, lai mums palīdzētu šo situāciju pārvaldīt un to vadīt.

Tādā veidā pati daba ir padarījusi bezvērtīgas agrākās vērtības un ir apgriezusi pasauli otrādi. Tas jau sākotnēji bija ieplānots un cilvēki par to rakstīja vēl pirms tūkstošiem gadu. Ja mums ir precīzas dabas un cilvēces attīstības formulas, tad nav nekādu grūtību aprēķināt, kad un kas notiks. Tāpēc nav jābūt ekstrasensam vai brīnumdarim.

Es pārmaiņas sāku sajust pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū un kopš tiem laikiem nopietni studēju kabalas zinātni, un redzu cik ļoti tā palīdz saprast notiekošo.

Tajā nav nekā pārsteidzoša vai bīstama. Gluži pretēji, mēs dzīvojam ļoti interesantā laika posmā, kas pilnībā atceļ pagātni. Starp citu, tas viss notiek atbilstoši „noliegumu nolieguma” likumam, kad iepriekšējam līmenim ir jāatmirst, bet uz tā jādzimst jaunam. Šādi ir bijis vienmēr visos cilvēces attīstības etapos: verdzību nomainīja feodālisms, feodālismu – kapitālisms utt.

No nodarbības krievu valodā, 13.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: