Garīgo pakāpju sajušana

Jautājums: Kāda ir pirmās garīgās pakāpes sajūta?

Atbilde: Pirmās garīgās pakāpes sajūta rodas tikai tad, kad cilvēks ar savām pūlēm pastāvīgi uz sevi izsauc augstākās gaismas iedarbību, kura eksistē mūsu savstarpējās saiknēs.

Ja es tiecos uz vienotību, tad es sāku atklāt, ka šāds stāvoklis jau pastāv. Taču atbilstoši manai tieksmei uz to, es uz sevi izsaucu šī vispārējā stāvokļa ietekmi.

Kā magnētiskā lauka vadītājs, kas kustas, izraisot elektriskās strāvas rašanos, tāpat arī mēs, tiecoties uz savu nākamo stāvokli, izraisām sevī specifiskas īpašības rašanos, ko dēvē par „gaismu”. Un tad mēs sākam just nākamo garīgo pakāpienu.

Garīgais ir tas, kas atrodas ārpus mana fiziskā, dzīvnieciskā ķermeņa.

Šo ķermeni manī attēlo mans egoisms. Tiklīdz es sāku tiekties, lai paceltos virs tā, es sāku uz sevi izsaukt īpašu spēku – augstāko gaismu, labošanās gaismu (or makif).

Augstākā gaisma uz mani iedarbojas atbilstoši manai tieksmei uz stāvokli, kas atrodas ārpus mana ķermeņa sajūtām, tā mani labo, maina, darot mani garīgu, tas ir, tādu, kas sajūt laiktelpu ārpus ķermeņa. Tādā veidā tas darbojas.

Jautājums: Kādi ir garīgās pakāpes sajušanas principi?

Atbilde: Uz katra garīgā pakāpiena es sajūtu pilnīgi jaunu pasauli! Taču tā nav šī pasaule, kura pašlaik atrodas manī un ap mani. Katru reizi tā atklājas kā jauns Visums, kā jauna sevis un apkārtējo sajušana, tā ir Radītāja jauna izjušana, kurā mēs sevi atklājam kā rozīnītes mīklā.

Jautājums: Kas cilvēkus atved uz grupu, kurā studē kabalas zinātni?

Atbilde: Pasaulē nav nekā nejauša. Cilvēks atnāk uz grupu vai saskarās ar kabalas zinātni, tāpēc ka viņā ir garīgais potenciāls. Un kad šis potenciāls sasniedz minimālu kontaktu ar vispārējo garīgo lauku, tas viņu sāk ievilkt sevī un virzīt tuvāk centram.

Šajā ceļā viņš sastop tādus pašus lādiņus kā viņš, taču redz viņus kā konkrētas personas ar kuriem var runāt par to pašu tēmu un kopā ar viņiem izzināt augstāko pasauli.

No nodarbības krievu valodā, 13.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: