Vīrietis un sieviete – pretstatu vienotība

Jautājums: Vārds „radījums” – vīriešu dzimte. Tomēr radījums ir vīrietis vai sieviete?

Atbilde: Patiesībā radījums ir sieviešu dzimtes vārds, jo Dievs radīja vēlmi. Taču spēks (gaisma), kurš rada šo vēlmi ir vīriešu dzimtes vārds.

Radītājs ir vīrišķā daļa, bet radījums ir sievišķā daļa. Taču viens nevar darboties bez otra. Izejot no tā eksistē gan vīrietis, gan sieviete. Tādēļ, ka nav iespējams, lai gaisma būtu bez tilpnes un tilpne bez gaismas, tāpat kā pluss bez mīnusa un mīnuss bez plusa. Tāpēc viss balstās uz pretstatu vienotību, un tas ir radījums.

Radījums sākotnēji sastāv no vīrišķās daļas, kura pēc tam radīja sievišķo daļu, tas ir, gaisma radīja vēlmi, taču pēc tam vēlme sevi izmaina, lai kļūtu līdzīga gaismai.

Vīrieša un sievietes būtība mūsu pasaulē ir sasniegts savu garīgo sakni un tur būt savstarpējā saiknē atbilstoši garīgajiem likumiem. Tad viņi sasniedz garīgā lidojuma pilnības, mūžības stāvokli. Tāda ir sievietes un vīrieša loma mūsu pasaulē.

Jautājums: Kāda ir viņu principiālā atšķirība?

Atbilde: Viņu atšķirība ir absolūta! Mūsu pasaulē mēs nejūtam cik ļoti viņi ir pretēji. Patiesībā nav nekā, kas būtu pilnīgā pretstatā vai opozīcijā viens otram, kā vīrietis un sieviete savā garīgajā saknē.

Pateicoties savai atšķirībai viņiem ir jāsavienojas virs tās vienā vienotā veselumā. Nevar būt, ka vienā nav kaut kas, ko otrs nevarētu papildināt, jo garīgi viņi spēj eksistēt tikai savstarpēji papildinot viens otru.

Es runāju raugoties no dabas skatupunkta, no kabalas skatupunkta. Mani neinteresē feministu viedoklis, viņi var apelēt pie kā vien vēlās. Runa nav par psiholoģiju vai filozofiju, par kaut kādām pieklājīgām vai nepieklājīgām idejām un viedokļiem, tas viss nekādi neiekļaujas tajos rāmjos, kuros mēs darbojamies.

Es runāju no kabalas viedokļa, kurā stāstīts par radījumu, kāds tas tika radīts, kā attīstījās, kā tas dalās divās pretējās daļās, kā abas daļas, kuras nāk no vienas saknes, sākumā atdalās viena no otras, bet pēc tam no jauna savienojas kopā un viena otru papildina. Tās arī ir vīrišķā un sievišķā daļas.

Ļoti maz no tā par ko tiek stāstīts kabalā var attiecināt uz vīrieti un sievieti mūsu pasaulē, tādēļ ka mēs esam tāli no garīgajām īpašībām un objektiem. Tas ir, mēs neesam ne vīrieši, ne sievietes.

Mēs esam kaut kas vidējs, glums, nepabeigts. Mums nepieciešam noiet ceļu līdz savai pilnīgai attīstībai un tad mēs sapratīsim, kā iespējams vienam otru papildināt, lai pārvērstos vienā pilnīgā veselumā. Tas nozīmē līdzināties Radītāja tēlam.

No nodarbības krievu valodā, 06.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: