Monthly Archives: marts 2016

Vai sievietei nepieciešama grupa?

Jautājums: Vai, lai labotos sievietei tāpat kā vīrietim ir nepieciešama grupa? Jūs apgalvojat, ka sieviešu starpā jau no dabas nevar būt īsta draudzība.

Atbilde: Normāla draudzība nevar būt arī starp vīriešiem, jo viņu draudzība neatšķiras no puiciskās draudzības. Kas attiecas uz sievietēm, tad viņas nemāk draudzēties, jo katra no viņām ir pati par sevi. Un mēs to redzam no dzīvē notiekošā. (vairāk…)

Tora – Universa datorprogramma

Jautājums: Torā tiek minēti daudzi vārdi. Ko tie nozīmē?

Atbilde: Vārdi ir gematrija, tas ir, burtu un vārdu skaitliskā nozīme. Visa Tora ir matrica vai var teikt, datorprogramma, kura uzrakstīta ar gematrijas palīdzību.

Tora ir tik blīva, saspiesta, tā sevī iekļauj visus iespējamos dabas stāvokļus un ir uzrakstīta tik universālā valodā, ka to nav iespējams salīdzināt ne ar vienu no esošajām datorprogrammām. (vairāk…)

Kabalists – cilvēks, kurš dzīvo divās pasaulēs

Jautājums: Ko nozīmē, ka kabalisti dzīvo divās pasaulēs: šajā pasaulē un garīgajā pasaulē?

Atbilde: Kabalists ir ļoti interesants cilvēks. Pēc mūsu standartiem viņu nekādi nevar nosaukt par svētu. Viņš ir parasts cilvēks ar parastiem pieciem maņu orgāniem (redze, dzirde, oža, tauste, garša).

Viņš eksistē fiziskajā ķermenī ar visām tam raksturīgajām iezīmēm, kuras viņā saglabājas kopā ar dažādiem ieradumiem un hobijiem. Proti, kabalists tāpat kā jebkurš cilvēks redz, jūt un novērtē pasauli caur savu dzīvniecisko ķermeni. (vairāk…)

Dvēseles apliecinājums

Jautājums: Vai jūs varat pierādīt, ka dvēsele eksistē?

Atbilde: Kabalas zinātnē nav pieņemts neko pierādīt. Kurš vēlas klausīties, tas klausās. Kurš nē, ir brīvs.

Cilvēkam tik ilgi neko nevar pierādīt, līdz viņš pats nesajutīs augstāko pasauli. Taču to sajust viņš varēs tikai tad, kad attīstīs savus maņu orgānus, ar kuriem iespējams sajust augstāko stāvokli. Un šeit es varu viņam palīdzēt. Tomēr līdz tam brīdim, iekams tas nenotiks, viņš neko neieraudzīs.

Jautājums: Vai cilvēkam tādēļ ir nepieciešama veiksme?

Atbilde: Nepieciešama veiksme, nepieciešama laime, nepieciešama īpaša augstākā zīmē.

No nodarbības krievu valodā, 20.12.2015.

Avots krievu valodā

Uz zemes nav taisnā, kurš nekļūdītos

Pievēršoties garīgajam darbam, cilvēks iziet visas savas attīstības stadijas: pacēlumus, kritumus.

Nav tāda kabalista, kurš nebūtu izcietis briesmīgus dzīves triecienus, pazemojumus, turklāt nevis no citiem, bet tieši no sevis paša, un to mēs redzam no piemēra ar Mozu.

Kabalists nonāk tādos nesapratnes, grēkā krišanas, vājības, muļķības stāvokļos, kuri vienkāršam cilvēkam šķiet viegli pārvarami: „Par ko šeit runāt?! Jebkurš ticīgais vai pat neticīgais rīkotos daudzkārt labāk, gudrāk, piesardzīgāk, daudz nosvērtāk”. (vairāk…)

Pasaules transformācija

Jautājums: Kas padarīja bezvērtīgas agrākās vērtības un apgrieza pasauli kājām gaisā?

Atbilde: Pasaulei vajadzēja apgriezties otrādi un tas sākās jau 19.gs. sākumā. Šī transformācija 20.gs. uzņēma pilnu jaudu, taču šodien mēs esam sasnieguši stāvokli, kad šo apvērsumu redz gandrīz visi cilvēki pasaulē. (vairāk…)

Garīgo pakāpju sajušana

Jautājums: Kāda ir pirmās garīgās pakāpes sajūta?

Atbilde: Pirmās garīgās pakāpes sajūta rodas tikai tad, kad cilvēks ar savām pūlēm pastāvīgi uz sevi izsauc augstākās gaismas iedarbību, kura eksistē mūsu savstarpējās saiknēs.

Ja es tiecos uz vienotību, tad es sāku atklāt, ka šāds stāvoklis jau pastāv. Taču atbilstoši manai tieksmei uz to, es uz sevi izsaucu šī vispārējā stāvokļa ietekmi. (vairāk…)

No ilūziju pasaules uz reālo pasauli

Jautājums: Vairākus gadus es pūlos saprast, kas es esmu, kāda ir manas dzīves misija. Iesakiet, kā turpināt savu ceļu, kā nesapīties un atšķirt īstenību no ilūzijas?

Atbilde: Patiesībā mēs visi atrodamies absolūtā ilūziju pasaulē. Mēs to sākam apgūt ar kabalas metodikas palīdzību.

Taču, kā rast īsto pasauli, īsto tēlu, kurā mēs patiešām atrodamies, un nevis šajā zīmogā, kur mēs pašlaik it kā sajūtam sevi un it kā šajā pasaulē. Lūk, tā ir problēma. Tāpēc mums ir jāstudē kabalas zinātne. (vairāk…)

Vīrietis un sieviete – pretstatu vienotība

Jautājums: Vārds „radījums” – vīriešu dzimte. Tomēr radījums ir vīrietis vai sieviete?

Atbilde: Patiesībā radījums ir sieviešu dzimtes vārds, jo Dievs radīja vēlmi. Taču spēks (gaisma), kurš rada šo vēlmi ir vīriešu dzimtes vārds.

Radītājs ir vīrišķā daļa, bet radījums ir sievišķā daļa. Taču viens nevar darboties bez otra. Izejot no tā eksistē gan vīrietis, gan sieviete. Tādēļ, ka nav iespējams, lai gaisma būtu bez tilpnes un tilpne bez gaismas, tāpat kā pluss bez mīnusa un mīnuss bez plusa. Tāpēc viss balstās uz pretstatu vienotību, un tas ir radījums. (vairāk…)

Pret Israēlu nav maģijas

Tiešām, zīlēšana neder pret Jēkabu un burvju mākslas pret Israēlu, jo laikus tiek Jēkabam un Israēlam pasacīts, ko Dievs dara!

Redzi, te tauta, kas ceļas kā lauvas māte un kas šaujas augšā kā lauva; tā neapgulstas, kamēr nebūs laupījums aprīts un kamēr tā nebūs padzērusi nokauto asinis. [Tora, Skaitļi, Balaks, 23:23 – 23:24]

Izraēlas tauta ir stipra kā lauva, tāpēc ka sajūt sevī ielikto programmu, kas paredzēta egoisma labošanai. Un tādēļ tās pienākums ir darboties, labot, strādāt tās labā. (vairāk…)