Meditācija virzīta pret attīstību

Jautājums: Es izmantoju meditāciju, lai nomierinātos, samazinātu spriedzi, atbrīvotos no nepatīkamām domām. Vai meditācija spēj palīdzēt mūsu sabiedrībai sasniegt vienotību?

Atbilde: Meditācija palīdz cilvēkam iekšēji nomierināties, jo tiek samazināts egoisma ļaunais spēks. Taču meditācija nepiesaista labo spēku, kas spētu līdzsvarot ļauno spēku.

Dabā labais spēks ir slēpts un to nav iespējams iegūt ar meditācijas palīdzību. Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni, jo tā spēj iegūt dabas slēpto spēku, pretstatīt ļaunajam spēkam un to līdzsvarot.

To nav iespējams izdarīt bez kabalas zinātnes palīdzības. Meditācija tikai mazina ļaunā spēka ietekmi un līdz ar to mūs nolaiž zemāk. Egoistiskais spēks mūs virza uz attīstību, uz sacensību un pats pieprasa, lai mēs piesaistītu labo spēku un līdzsvarotu ļauno. Proti, ļaunais spēks ir noderīgs, tas ir attīstības virzītājs un to nedrīkst samazināt.

Sanāk, ka meditācija ir pret cilvēcisko attīstību, ir teikts: „jo augstāk stāv cilvēks, jo lielāks ir viņa egoisms”. Ja tu vēlies būt pārāks par citiem, tev ir nepieciešams attīstīt savas vēlmes. Taču mūsu vēlmes ir egoistiskas. Tāpēc tev ir nepieciešams par citiem lielāks egoisms.

Un šeit mums ir nepieciešama labvēlīga vēlme, lai līdzsvarotu mūsu ļauno sākotni. Tieši līdzsvarot un nekādā gadījumā nesamazināt.

Tas atgādina automašīnu: dzinēju un stūri, jo apjomīgāks dzinējs, jo lielākas nozīmes mērķi var ar šo automašīnu sasniegt. Taču ar nosacījumu, ka mēs turam stūri rokās un zinām kurp dodamies.

Būtībā problēma ir tāda, ka mūsu pasaulē trūkst labā spēka. Taču dabā šis spēks ir un mums tas tikai jāiegūst, lai papildinātu šo ļauno spēku, kuru Radītājs jau ir atklājis.

Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni: tā atklāj labo spēku un tādējādi līdzsvaro ļauno spēku. Šo divu spēku līdzsvars mūs nostāda līdzsvarotā stāvoklī, ko dēvē par Paradīzi, nākamo pasauli un sniedz mums mūžīgas dzīves sajūtu.

Līdzsvara sajūtu starp diviem pretējiem spēkiem dēvē par dvēseli. Es novēlu mums visiem atklāt savu dvēseli.

No radio raidījuma 103FM, 11.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: