Eņģeļi ir spēki

Un Tā Kunga eņģelis nostājās Bileāma ceļā, lai būtu viņam par naidīgu pretinieku. [Tora, Skaitļi, Balak, 22:22]

Eņģeļi ir likumi, nosacījumi, kuri pastāv dabā un kurus nedrīkst pārkāpt. Tas ir, visi dabas likumi, tās spēks tiek dēvēts par eņģeli.

Piemēram, par pievilkšanas spēku var teikt, ka sēž zemes iekšienē eņģelis un visu, kas atrodas gaisā, virs zemes, ķer un pievelk zemei. Gaisa spiediens, temperatūru utt. – tie visi ir eņģeļi: nedzīvā, augu un dzīvnieciskā spēki.

Citiem vārdiem sakot, eksistē tikai viens likums, kurā mēs dzīvojam, proti, atdeves, mīlestības likums, bet viss pārējais ir eņģeļi, šī likuma atsevišķi spēki: gan labie, gan sliktie. Tādēļ, ka visam ir jābūt līdzsvarā un viens bez otra neeksistē.

Mēs – radītie radījumi, nespējam just tikai kādu vienu parādību un jebkuru parādību sajūtam attiecībā pret tai pretējo: gaisma – tumsa, auksts – karsts utt. Garšas, spiediens, visa veida izpausmes, lai kas, tas būtu, mums vienalga ar kaut ko ir jāsalīdzina.

Proti, jau sākotnēji mēs eksistējam kā stāvoši pret Radītāju. Kaut arī Viņš no mums ir slēpts, taču mēs visu salīdzinām ar Viņu, tāda ir mūsu daba. Un tāpēc, pateicoties šādiem pretstatiem mēs sajūtam sevi eksistējošus.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 12.08.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: