Divas alternatīvas cilvēces nākotnei

Jautājums: Saskaņā ar kabalas zinātni galīgai pasaules labošanai mums ir doti 6000 gadu. Tas ir, līdz tam laikam mums ir atlikuši 224 gadi un kas būs pēc tam?

Atbilde: Būs ļoti labi! Mēs dzīvosim ļoti labā pasaulē, kura jau iepriekš mums tika paredzēta un mēs noteikti tur nonāksim. Jautājums tikai: „Kad”?

Nonākt pie labas dzīves pasaulē var ātrāk, negaidot 224 gadus, pat vēl šajā dzīvē un labā veidā, nevis caur ciešanām un kariem, kas šodien briest pasaulē.

Proti, mēs varam pietuvināt labvēlīgu stāvokli, pateicoties saprātīgam, racionālam spēku līdzsvaram starp mums, kā cilvēki, kuri redz un saprot galīgo mērķi un vēlas pēc iespējas ātrāk to sasniegt.

Gala rezultāts jau ir zināms, un tas ir brīnišķīgs, atlikuši maksimums 224 gadi. Mums ir 2 opcijas, lai šo ainu sasniegtu. Gaidīt 224 gadus un visu šo laiku mocīties, vai arī līdz tam nonākt agrāk un labā ceļā.

Jautājums: Kā izskatīsies izlabota pasaule?

Atbilde: Cilvēce izveidos līdzsvaru starp diviem spēkiem: labo un slikto, naida spēku un labestības spēku. Mēs šos spēkus izmantosim pareizā, līdzsvarotā veidā. Naids nevar pastāvēt bez mīlestības un mīlestība bez naida.

Šādi pretstati vienmēr iet kopsolī viens ar otru – tā veidota visa dabas sistēma. Pat vismazākajā atomā ir pozitīvie un negatīvie lādiņi, kuri ir savstarpēji līdzsvaroti, jebkurā molekulā, vielmaiņas procesā, ķīmiskajos un bioloģiskajos procesos, it visā, jebkurā mikro un makro sistēmā.

Un arī mūsu organismā, mūsu domās vienmēr klātesoši ir divi spēki. Cilvēkā tas izpaužas kā naids un mīlestība. Ideālā stāvoklī šiem diviem spēkiem vienam otru ir jālīdzsvaro. Mēs pagaidām nezinām, kas tas ir un nespējam to nekur īstenot. Nav iespējams parādīt nevienu piemēru, kur tas eksistētu.

Līdzsvarot naidu un mīlestību nozīmē, ka šie abi spēki darbojas, lai racionāli savienotos viens ar otru. Gan labais, gan ļaunais spēks saprot, ka tie abi ir paredzēti, lai starp viņiem radītu līdzsvaru, lai viens otru papildinātu un lai abiem būtu labi.

Un kad viņiem abiem ir labi, tas nozīmē, ka tie rada kaut ko trešo, tas ir, stāvokli kurā šie abi spēki tiek pilnībā un pareizi izmantoti: gan naids, gan mīlestība. Tad tie rada trešo stāvokli, kuru mums ir nepieciešams sasniegt, proti, paradīzes dārza, pilnības sajūtu.

Paradīze ir naida un mīlestības pareizs savienojums, un tāds būs cilvēces galīgais stāvoklis, kuru mēs noteikti sasniegsim. Mums ir tikai divas alternatīvas: varam līdz tam nonākt ātrā un patīkamā ceļā vai lēnā un mokpilnā.

Jautājums: Kā gaišreģi, kuri veic pareģojumus, var zināt nākotni?

Atbilde: Gaišreģi nerunā par galīgās labošanās stāvokli, viņi šajā ceļā redz tikai pieturvietas. Ir cilvēki, kuriem piemīt īpašas ekstrasensoras spējas, kuri jau iepriekš spēj sajust nākotnē ieplānotos stāvokļus. Tādēļ ka viss jau iepriekš ir paredzēts – nav tikai zināms kādā veidā, tas tiks realizēts: labā vai sliktā.

Jautājums: Kā var būt, ka gaišreģi pareģo kaut kādu notikumu noteiktā gadā, ja mums ir izvēles brīvība?

Atbilde: Pārsvarā gaišreģi redz negatīvu notikumu gaitu. Taču, ja mēs spētu savstarpēji apvienoties un dot priekšroku labajam spēkam, tad mēs spētu dabā pastiprināt labo spēku. Tādā veidā mēs līdzsvarotu ļauno spēku un sliktos paredzējumus izmainītu uz labu. To ir iespējams izdarīt.

Gaišreģi runā par to nākotni, kāda mūs sagaida, ja mūsu egoisms turpinās brīvi attīstīties bez mūsu iejaukšanās.

No radio raidījuma 103FM, 11.12.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: