Kāda ir pasaulīgās dzīves jēga?

Jautājums: Ja cilvēks iepriekšējā dzīvē studējis kabalu, ko tas viņam dos nākamajā pārdzimšanas ciklā?

Atbilde: Ja cilvēks materiālās dzīves laikā ir nonācis zināmā garīgā līmenī, tas nozīmē, ka viņam vairs nebūs nepieciešams atgriezties šajā pasaulīgajā stāvoklī.

Tomēr, ja viņam attiecībā uz citiem ir noteikta misija, viņš var atgriezties. Taču tas jau ir augstākās vadības ziņā.

Cilvēks, kurš atrodas garīgajā līmenī, atgriežoties šajā pasaulē vai arī vairs neatgriežoties, parasti turpina savu garīgo augšupeju, savienojoties ar citām kopīgās dvēseles – vispārējās sistēmas daļām.

Jautājums: Vai viņš var parūpēties par to, lai nebūtu jāatgriežas atpakaļ?

Atbilde: Nē. Saprotiet, kad mēs redzam reālo vadības sistēmu, mēs tai pilnībā pakļaujamies, mums nav iespējas tirgoties. Mēs redzam, ka viss notiek pēc pareiziem un taisnīgiem likumiem.

Pasaulīgai dzīvei ir jēga tika tāpēc vien, lai paceltos uz nākamo eksistences līmeni, uz to pacelties un sasniegt mūžību, pilnību vēl šīs dzīves laikā.

Pirmkārt, šāds stāvoklis nav salīdzināms ar mūsu pašreizējām sajūtām.

Otrkārt, mūsu pasaule („olam” no vārda „olama” – apslēptība) ir šķietama, tā eksistē, pateicoties apslēptībai. Patieso Universa ainu no mums burtiski aizsedz un parāda tikai kaut ko, kas atrodas ēnā. Patiesībā mūsu pasaule neeksistē. Tiklīdz mēs sevi izlabosim, mums vairs nebūs nepieciešams stāvoklis, ko dēvē par „pasaulīgo dzīvi”.

Turklāt savu pasaulīgo stāvokli mēs mainām šajā dzīvē, nekādā veidā sevi neierobežojot, ne ar ko neriskējam un vienlaicīgi izzinām nākamo augstāko pakāpi. Un iekams ir dzīvs mūsu ķermenis, mēs eksistējam abās pasaulēs. Taču, kad ķermenis nomirs, mēs uz to reaģēsim pilnīgi mierīgi, jo atradīsimies jau citā pasaulē.

Kā saka mans skolotājs Rabašs: „Tāpat kā tu vakarā noģērb kreklu un nosvied to mazgāšanai, tāpat tu nomet mazgāšanai savu ķermeni”.

Jautājums: Kas notiks ar materiālo pasauli, kad visas dvēseles savienosies ar Radītāju? Kāda būs mūsu planēta? Vai pastāvēs nauda, bankas, debesskrāpji?

Atbilde: Nekā no tā visa nebūs, tādēļ ka mūsu pasaule eksistē tikai mūsu iztēlē. Šī ir iluzora realitāte, kura mums dota tagadējos maņu orgānos un tiek attēlota tikai mūsu vēlmē. Taču ārpus vēlmes tā neeksistē. Ir tikai viena vienota gaisma, kuru iespējams uztvert tikai ar atbilstoši attīstītiem, jauniem maņu orgāniem.

No nodarbības krievu valodā, 01.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: