Dzīvot un baudīt, 2. daļa

Garīgā antimatērija

Jautājums: Kāpēc tieksme saņemt vairāk baudas ir slikta? Kāpēc mūsu pasaulē ir tik daudz problēmu un ciešanu?

Atbilde: Problēma ir tā, ka mēs gūstam baudu viens uz otra rēķina. Es gūstu baudu, taču tajā pašā laikā es atņemu baudu citiem, zogu no viņiem, kaut kādā veidā viņus ierobežoju. Tas arī ir iemesls, kādēļ cilvēki savā starpā karo.

Turklāt mēs esam radīti ar ļaunu egoistisku dabu un mūsu vēlme ir gūt baudu no tā, ka mums ir vairāk nekā citiem. Daudz lielāks prieks ir gūt baudu uz citu rēķina.

Palūkojieties, kā mēs uzvedamies uz ceļa, nogriežam citiem ceļu un nedodam priekšroku: vai tiešām visi tā kavē, ka lieka minūte ir dzīvības un nāves jautājums? Nebūt nē, vienkārši mēs gūstam baudu no tā, ka esam visus apsteiguši. Tāda ir mūsu ļaunuma sākotne.

Pati tieksme gūt baudu nav nekas slikts, tas ir raksturīgi visiem dzīvniekiem. Taču cilvēks vēlas gūt baudu tieši uz citu rēķina, būt pārāks un viņus apspiest, tas izposta mūsu sabiedrību. Tādēļ pasaule ir nonākusi šādā krīzes situācijā.

Jautājums: Taču ir daudz cilvēku, kuri ziedo sabiedrības labā?

Atbilde: Viņi arī darbojas pateicoties savai vēlmei gūt baudu. Patiesībā neviens nedomā par citiem, viņi paši nesaprot savu darbību patiesos iemeslus.

Ja humānistiem atņemtu baudas sajūtu, ko viņi gūst palīdzot tuvākajam, viņi nespētu paveikt pat vismazāko darbību. Ja māte negaidīti pārstās just baudu no zīdaiņa, viņš nomirs badā.

Viss materiāls darbojas tikai pēc šī viena principa. Taču ir vēl viens materiāls, ko dēvē par garīgumu un kuru mēs nesajūtam. Tas darbojas pēc cita principa: atdeve, nevis saņemšana. Garīgums pamatojas uz to, lai sniegtu baudu, nevis to saņemtu. Tā ir antimatērija, „apgrieztā” pasaule.

Garīgā pasaule eksistē, un pat parastā zinātne atklāj zināmas robežparādības, taču ar mūsu ierīcēm mēs tās nespējam uztvert. Tomēr cilvēks ir spējīgs sajust augstāko pasauli, antimatēriju – tieši ar to nodarbojas kabalas zinātne.

Pateicoties īpašiem vingrinājumiem mēs savu materiālu varam pārvērst jaunā – no vēlmes saņem, vēlmē dot. Un tad mēs gūsim baudu no atdeves nevis no saņemšanas.

No radio raidījuma 103FM, 29.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: