Dzīvot un baudīt, 1. daļa

Maksimāla bauda ar minimālām pūlēm

Jautājums: Kāds spēks saskaņā ar kabalas viedokli pārvalda visu Universu? Kas visam liek griezties?

Atbilde: Pasaulē ir tikai divi spēki. Viens no šiem spēkiem ir vēlme gūt baudu, piepildīt sevi.

Tas piemīt katram radījumam sākot no vismazākās atoma daļiņas, katrai molekulai, visiem šīs pasaules objektiem: nedzīvai dabai, augiem, dzīvniekiem, cilvēkiem.

Vēlme ir radījuma materiāls un tas var izpausties domā, vēlmē, fiziskā matērijā. Visa pasaule ir vēlme gūt baudu, saglabāt savu dzīvību, padarīt savu eksistenci pēc iespējas ērtāku un patīkamāku. Apzināti vai neapzināti mēs katru mirkli tiecamies uz šo mērķi.

Baudas enerģija darbina matēriju. Ja materiāls nokļūst kontaktā ar gaismas spēku, ar dzīvības enerģiju, viņš jūtās piepildīts, līdzsvarots, atrodas patīkamā un labā stāvoklī.

Tas pats spēks virza arī katru cilvēku, vēlmi gūt baudu, un tikai cilvēks ir spējīgs ņemt vērā nākotni, rīkojoties tā, lai varētu baudīt nākamajā dienā, pēc mēneša, dzīves beigās vai pat pēc nāves.

Viss mūsu materiāls darbojas pēc vienas formulas: „Gūt maksimums baudas ar minimālām pūlēm”. Tomēr katrs gūst baudu atbilstoši savam raksturam no dažādiem avotiem. Viens vēlas piepildīt savu vēderu, otrs – prātu, trešais – jūtas.

Eksistē trīs ķermeniskie piepildījuma veidi, kas raksturīgi arī dzīvniekiem: ēdiens, sekss, ģimene un papildu, tīri „cilvēciskie” piepildījumi: bagātība, gods, zināšanas. Vairāk nekā nav, viss iekļaujas šajā klasifikācijā.

Lai ko cilvēks darītu, viņu motivē tikai bauda. Par to nav nekādu šaubu, jo mums nav iespējas rīkoties citādāk. Katrs tiecas gūt vairāk baudas vai izvairīties no ciešanām.

Šo likumu nav iespējam apiet, tas ir mūsu materiāla pamatā – tādi mēs piedzimstam un eksistējam. Mēs visi esam egoisti, kuri katrā savas eksistences mirklī – pagātnē, tagadnē un nākotnē vēlas gūt baudu.

Cik daudz cilvēks gūst baudu uz citu rēķina, ir atkarīgs no viņa audzināšanas, bailēm no soda, apkārtējās sabiedrības ietekmes. Pamatojoties uz to, viņš veic aprēķinu: vai ir vērt zagt, lai kļūtu bagāts, vai pat nogalināt cerot, ka par to viņš nokļūs paradīzē, kā uzskata šahīdi. Tomēr aprēķina un katras darbības pamatā vienmēr ir bauda.

Un šādi darbojas ne tikai cilvēks, bet vispār visa radība: maksimālas baudas meklējumi ar minimālām pūlēm. Izmantojot šo formulu var nekļūdīgi aprēķināt jebkuras daļiņas un radījuma uzvedību.

No radio raidījuma 103FM, 29.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed