Monthly Archives: februāris 2016

Labo darbu gaisma

No Bāla Sulama raksta „Toras dāvāšana”: Saskaņā ar dabas likumu, kas attiecas uz katru radījumu, viss, kas atrodas ārpus viņa ķermeņa, viņš uzskata par tukšu un absolūti nereālu.

Tādēļ katra darbība, kura tiek veikta aiz mīlestības pret tuvāko, ir iespējama tikai ar atstarotās gaismas palīdzību vai arī gaidot kādu atlīdzību, ko nevar dēvēt par „mīlestību pret tuvāko”, tādēļ ka tas līdzinās nolīgtam darbam, kas beigās tiks apmaksāts. (vairāk…)

Kad egoisms bezspēcīgs…

Un tad Tas Kungs atvēra ēzeļu mātes muti, un tā sacīja Bileāmam: „Ko es esmu tev darījusi, ka tu mani esi trīs reizes sitis?” Un Bileāms sacīja ēzeļu mātei: „Tāpēc ka tu mani esi kaitinājusi! Ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu!” 

Tad ēzeļu māte sacīja Bileāmam: „Vai es neesmu tava ēzeļu māte, uz kuras tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai? Vai tas ir bijis mans ieradums tev tā darīt?” Viņš teica: „Nē.” [Tora, Skaitļi, Balak 22:28 – 22:30] (vairāk…)

Aizpildīšanās ar dzīvības enerģiju

Jautājums: Vai cilvēks var atjaunot zaudēto dzīvības enerģiju ar augstāko spēku vai citu avotu palīdzību?

Atbilde: Var un ir nepieciešams! Lieta tā, ka tad, kad cilvēks sāk attīstīt savu dvēseli, viņš no augšienes saņem ļoti daudz enerģijas. Saprotams, ka viņš iziet dažādus vilšanās un vājuma stāvokļus, taču rezultātā saņem ļoti lielu spēku, neatlaidību, uzticību mērķim, ilgmūžību, nepieciešamību eksistēt citiem par labu. (vairāk…)

Meditācija virzīta pret attīstību

Jautājums: Es izmantoju meditāciju, lai nomierinātos, samazinātu spriedzi, atbrīvotos no nepatīkamām domām. Vai meditācija spēj palīdzēt mūsu sabiedrībai sasniegt vienotību?

Atbilde: Meditācija palīdz cilvēkam iekšēji nomierināties, jo tiek samazināts egoisma ļaunais spēks. Taču meditācija nepiesaista labo spēku, kas spētu līdzsvarot ļauno spēku.

Dabā labais spēks ir slēpts un to nav iespējams iegūt ar meditācijas palīdzību. Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni, jo tā spēj iegūt dabas slēpto spēku, pretstatīt ļaunajam spēkam un to līdzsvarot. (vairāk…)

Eņģeļi ir spēki

Un Tā Kunga eņģelis nostājās Bileāma ceļā, lai būtu viņam par naidīgu pretinieku. [Tora, Skaitļi, Balak, 22:22]

Eņģeļi ir likumi, nosacījumi, kuri pastāv dabā un kurus nedrīkst pārkāpt. Tas ir, visi dabas likumi, tās spēks tiek dēvēts par eņģeli.

Piemēram, par pievilkšanas spēku var teikt, ka sēž zemes iekšienē eņģelis un visu, kas atrodas gaisā, virs zemes, ķer un pievelk zemei. Gaisa spiediens, temperatūru utt. – tie visi ir eņģeļi: nedzīvā, augu un dzīvnieciskā spēki. (vairāk…)

Bezgalība – reāls stāvoklis

Jautājums: Kā var zināt savu likteni?

Atbilde: Saskaņā ar kabalas viedokli, zināt savu likteni nozīmē zināt savu vietu vispārējā vadības sistēmā. Ja jūs studēsiet labošanās metodiku, jūs to uzzināsiet.

Ar savām darbībām jūs sāksiet tuvoties savas dvēseles saknei un atbilstoši tam sāksiet izlabot ne tikai mūsu pasaules cilvēci, bet arī visu Universu.

Tādēļ, ka mūs ietver piecas pasaules un savstarpēji pareizi mijiedarbojoties mums tās ir jālīdzsvaro. Tas kabalā tiek mācīts apgūstot pasaules struktūru, vadības sistēmu. (vairāk…)

Alternatīva realitāte

Jautājums: Vai nodarbojoties ar kabalu ir iespējams apgūt gaišreģa spējas?

Atbilde: Nākotnes pareģotāji ir cilvēki, kuriem ir dabas dotas īpašas ekstrasensoras spējas. Eksistē visāda veida dziednieki, kuri prot izmantot dabas spēkus, lai ārstētu cilvēkus. Tādi cilvēki mēdz būt un šāda parādība neiziet ārpus dabas ietvariem.

Dabā ir liels daudzums spēku, kurus parasti cilvēki neprot izmantot. Taču kabala neatbalsta nākotnes pareģošanu. Kabalā ir teikts: „Atstāj šo dabu, tev ir jābūt augstākam par to. Iemācies līdzsvarot labo un ļauno un tad tu patiešām izmainīsi savu likteni”. (vairāk…)

Divas alternatīvas cilvēces nākotnei

Jautājums: Saskaņā ar kabalas zinātni galīgai pasaules labošanai mums ir doti 6000 gadu. Tas ir, līdz tam laikam mums ir atlikuši 224 gadi un kas būs pēc tam?

Atbilde: Būs ļoti labi! Mēs dzīvosim ļoti labā pasaulē, kura jau iepriekš mums tika paredzēta un mēs noteikti tur nonāksim. Jautājums tikai: „Kad”?

Nonākt pie labas dzīves pasaulē var ātrāk, negaidot 224 gadus, pat vēl šajā dzīvē un labā veidā, nevis caur ciešanām un kariem, kas šodien briest pasaulē. (vairāk…)

Kā vērtēt cilvēku?

Jautājums: Vai kabalā ir kāda nozīme tam, kā cilvēks dzīvo savu dzīvi: vai viņš kaitē sabiedrībai, vai to attīsta?

Atbilde: Līdz tam brīdim, iekams cilvēks nav nonācis pārejas stāvoklī no mūsu pasaules garīgajā pasaulē, no egoistiskās sajūtas altruistiskā, viņš tiek uzskatīts par neizlabotu.

Tāpēc no kabalas viedokļa mēs nevērtējam viņa sliktās vai labās darbības, jo viņš atrodas savā egoismā. Lai kā arī viņš nerīkotos, viņš jebkurā gadījumā to dara tikai savā labā! (vairāk…)

Kāda ir pasaulīgās dzīves jēga?

Jautājums: Ja cilvēks iepriekšējā dzīvē studējis kabalu, ko tas viņam dos nākamajā pārdzimšanas ciklā?

Atbilde: Ja cilvēks materiālās dzīves laikā ir nonācis zināmā garīgā līmenī, tas nozīmē, ka viņam vairs nebūs nepieciešams atgriezties šajā pasaulīgajā stāvoklī.

Tomēr, ja viņam attiecībā uz citiem ir noteikta misija, viņš var atgriezties. Taču tas jau ir augstākās vadības ziņā. (vairāk…)