Mēs visi – viena dvēsele, 3. daļa

Cilvēks labestības pasaulē

Jautājums: Ja daba ir vienots organisms, tad kādai ir jābūt cilvēka optimālai dalībai tajā?

Atbilde: Interesanti ir tas, ka cilvēkam dabā ir īpaša misija. Cilvēkiem ir ļoti grūti apvienoties, jo tas ir pretrunīgi mūsu dabai, ļaunai egoistiskai sākotnei. Taču ja mēs neskatoties ne uz ko tiecamies apvienoties, tad tādā veidā mēs ietekmējam visu dabu.

Tādēļ, ka cilvēks atrodas augstāk par visu pārējo dabu, un tādēļ mūsu domas darbojas kā ultramoderns ierocis – visspēcīgākais un revolucionārākais no visiem pasaulē esošajiem ieročiem. Tas pagaidām tiek turēts noslēpumā, taču jau tagad ir daudz organizāciju, kuras atrodas katrā valstī, kuras izstrādā metodes, kā ar domas palīdzību ietekmēt cilvēkus.

Ja mēs to protam darīt, tad ar savu vēlmi sirdī un domu prātā esam spējīgi daudz spēcīgāk ietekmēt pasauli, salīdzinot ar jebkuriem citiem pasaulē esošiem līdzekļiem un fiziskām darbībām.

Jautājums: Ko es ar savām domām varu izdarīt?

Atbilde: Pagaidām tu vēl neesi tādā stāvoklī, kad tavas domas var darboties pasaulē, tāpēc ka tu vēl neiekļaujies sistēmā, neesi atklājis sistēmu un kā visas domas ir savstarpēji saistītas.

Taču pēc tam tu atklāsi, ka atrodies tīmeklī, kurš sasaista tavas domas ar visu pārējo cilvēku domām, tavas vēlmes ar visām cilvēku sirdīm pasaulē. Un tu vari ietekmēt viņu prātu un sirdi, radot viņos savas domas un vēlmes. Kad tu iemācīsies to darīt, tad sapratīsi, kādu revolūciju var pasaulē paveikt.

Jautājums: Tas šķiet kā neparasti iedarbīgs līdzeklis, kas man dod varu pār visu pasauli?

Atbilde: Tas ir neparasti spēcīgs līdzeklis, taču mums šī iespēja izmantot un saskatīt spēku sistēmu tiks dota ar nosacījumu, ka mūsu iedarbība uz šo sistēmu būs pozitīva – citu labā. Šeit ir drošības barjera, kas nepieciešama, lai ierobežotu savu egoismu.

Vispirms mums nepieciešams nodrošināties ar labestības spēku, pateicoties kuram mēs spējam pozitīvi ietekmēt citus. Un tad mums ir tiesības ietekmēt pasauli.

Vēlamies mēs to vai nē, mēs uz šādu stāvokli virzāmies. Visas mūsdienu pasaules problēmas, kuras šodien cilvēce pārdzīvo, tiek dotas tādēļ, lai saprastu, ka nav citas iespējas: mums ir jāizzina kopīgā sistēmu un jāiekļaujas tajā.

Mums ir labvēlīgi jāietekmē pasaule un tad mēs atklāsim tās sistēmu. Savstarpējas atdeves, labu domu un vēlmju sistēmu dēvē par dvēseli. Šī sistēma ir viena uz visiem – viena kopīga dvēsele. Tieši šo sistēmu kabalas zinātne mums ļauj atklāt, gatavojot cilvēku labām savstarpējām attiecībām, labvēlīgai ietekmei uz visiem.

Tad cilvēks ienāk šajā sistēmā, to izzina un atbilstoši savām spējām sāk tajā veikt noderīgas, izlabotas darbības. Tāds arī ir pasaules labošanas process, kas virza pasauli uz labvēlīgu stāvokli.

Nākotnē ar šādām spējām tiks apveltīti visi pasaules iedzīvotāji, un visa cilvēce kļūs kā viena savienība, kura labvēlīgi ietekmē visas domas un sirdis, tādējādi uzturot mūsu labās attiecības. Mēs visi kļūsim par vienu sistēmu, vienu cilvēku, jo mums visiem ir viena dvēsele.

No radio raidījuma 103FM, 18.11.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed