Kabala un reliģijas

Jautājums: Kā kabala ir saistīta ar jūdaismu un kura no pastāvošajām reliģijām kabalai ir vis tuvāk?

Atbilde: Mūsdienu jūdaisms radās pirms 2000 gadu, kad ebreji nokrita no „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” līmeņa uz nemotivēta naida līmeni.

Tādējādi tauta zaudēja augstākās pasaules sajūta, tas ir, zaudēja kabala. Taču līdz tam tauta dzīvoja divās dimensijās, sajuta divas pasaules!

Taču līdz Otrā Tempļa nopostīšanai, pirms 2000 gadu, ebreju tauta dzīvoja sajūtot augstāko pasauli. Viņiem bija atvērta pilnīgi cita pasaule! Taču viņi nokrita nemotivēta naida līmenī un tādējādi zaudēja augstākās pasaules sajūtu, bet kabalas vietā parādījās mūsdienu jūdaisms, tas ir, vienkārša rituālu pildīšana – kas pastāv līdz pat mūsdienām.

Izņemot jūdaismu pasaulē ir aptuveni 3800 reliģiju, metodiku, tā dēvētās garīgās prakses. Nevienai no tām nav nekā kopīga ar kabalu, tāpēc ka tās visas pamatojas uz cilvēcisko egoismu.

Un mēs skaidri redzam, ka visas garīgās prakses ir virzītas uz to, lai cilvēkus atdalītu vienu no otra. Taču kabala ir virzīta uz to, lai cilvēkus apvienotu un paceltu virs viņu egoistiskās dabas.

Kabala nav reliģija. Kabalists nekam netic. Kabalā ticība nozīmē atdeves īpašību. Ja cilvēks ir ieguvis atdeves īpašību, Augstāko pasauli viņš atklāj atbilstoši šai īpašībai.

Cilvēkam mūsu pasaulē ir ticība: viņam kaut ko pateica un viņš tic tam, ko viņam teica. Tā nav ticība Radītājam, bet gan ticība cilvēkam, kurš viņam pastāstīja par Radītāju. Kabala šādu pieeju noliedz.

Kabala ir zinātne. Tā atklāj Augstāko pasauli saskaņā ar likumu: „Kabalistam nav vairāk par to, ko redz viņa acis”. Proti, vispirms nepieciešams izzināt augstāko pasauli un tikai tad tev ir tiesības stāstīt to, ko tu esi izzinājis.

No nodarbības krievu valodā, 04.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed