Kāpēc eksistē mūsu pasaule?

Jautājums: Kā un kāpēc Radītājs radīja materiālo pasauli?

Atbilde: Mūsu pasaule radīta ar īpašu nolūku, lai cilvēks sevī attīstītu iespēju pacelties augšup un izzināt augstāko stāvokli, pakāpeniski izlabojot visas savas vēlmes, sākot no mazāk egoistiskām un beidzot ar vairāk egoistiskām vēlmēm.

Mūsu pasaule ir tas, ko mēs sajūtam un uztveram mūsu neizlabotajās vēlmēs.

Ja sevi izlabojam un paceļamies augšup augstākās pasaules izzināšanā, mēs sajūtam atšķirību starp divām pasaulēm, kontrastu, pateicoties kuram mēs iegūstam augstākās pasaules izzināšanas dziļumu. Potenciālu starpība starp divām pasaulēm cilvēkam sniedz iekšēju izzināšanas sajūtu.

Jautājums: Kāpēc materiālā pasaule cilvēku tik ļoti aizrauj?

Atbilde: Tas notiek speciāli, lai mūsos radītu augstākās pasaules izzināšanas pretošanās sistēmu. Un tad pateicoties potenciālu atšķirībām mēs dziļāk sajutīsim garīgo pasauli.

Ikviens cilvēks ir spējīgs izrauties no šīs pasaules. Viss ir atkarīgs no viņa apkārtējās sabiedrības un augšupejas metodikas pareizas izmantošanas.

Jautājums: Vai materiālā pasaule eksistēs pēc tam, kad visas dvēseles savienosies ar Radītāju?

Atbilde: Nē. Mūsu pasaule izzūd no mūsu sajūtām, tāpēc ka tā attēlojas tikai mūsu neizlabotajās īpašībās un mēs to uztveram kā nedzīvo, augu un dzīvniecisko matēriju. Tas viss atrodas mūsos.

Ja mēs sākam sajust augstāko pasauli, mums atklājas, ka mūsu pasaule ir iluzora. Un tai mērā, kādā mēs izlabojam savas egoistiskās īpašības, mūsu pasaule sāk izgaist kā mirāža.

No nodarbības krievu valodā, 11.10.2015.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed